35 jaar omgevingsrecht

28 nov 2017 Nieuwsbrief AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
In de afgelopen 35 jaar, sinds de oprichting van AK in 1982, is er veel veranderd in het recht. In het omgevingsrecht misschien nog wel meer dan in andere rechtsgebieden. In dit blog blikken we terug en de nemen we de nieuwe omgevingswet onder de loep.

Ruimtelijke ordening in 1982

In 1982 was er nog niet veel regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en het omgevingsrecht. De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestond weliswaar sinds 1965, maar gemeentelijke bestemmingsplannen verschilden op veel punten van elkaar en waren ook niet allemaal even goed opgesteld. Ook vandaag de dag moeten we, bij toetsing aan het overgangsrecht, regelmatig teruggrijpen op deze oude bestemmingsplannen en dat leidt door die gebrekkigheid nog weleens tot verrassende conclusies.

Nieuwe wet zorgt voor hoofdbrekens

Pas in 2008 is de Wet op de Ruimtelijke Ordening vervangen door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro, nu met kleine letters) zoals we die nu nog kennen. In 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden, die de Wet ruimtelijke ordening voor een deel heeft vervangen. De Wabo zorgde op veel vlakken voor verbetering. Zo is er nog maar één omgevingsvergunning nodig voor verschillende activiteiten, zoals bouwen, afwijken van een bestemmingsplan en het oprichten van een inrichting. Tegelijkertijd heeft deze nieuwe wet ook onvermijdelijk voor nieuwe vragen, hoofdbrekens en een stroom aan jurisprudentie gezorgd. Interessant voor ons als juristen, maar een grote last voor bouwers en projectontwikkelaars.

De Omgevingswet komt eraan

Nu de inkt van de Wabo bijna droog is staat alweer een nieuwe wetswijziging op stapel: de Omgevingswet. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet gaat zorgen voor nog verdere samenvoeging van regelgeving en vergunningen in één wet. Zo worden bestemmingsplannen omgevormd tot omgevingsplannen met een bredere reikwijdte. Daarin zal veel meer gemeentelijke regelgeving worden geïntegreerd, zoals de algemene plaatselijke verordening (APV), de bomenverordening of de monumentenverordening. Advocaten, gemeenten en andere professionals zijn zich al aan het voorbereiden op de komst van de wet. Ook wij bij AK blijven daarbij uiteraard niet achter. Hoewel de wet eenvoud en gemak voor de burger nastreeft, zet ik mij schrap voor alle problemen die de praktische uitvoering ervan ongetwijfeld gaat opleveren.

In 2021… of later …

Onlangs heeft het ministerie bekend gemaakt dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt. Daarbij heeft het ministerie wel meerdere slagen om de arm gehouden, dus het zou mij verbazen als die datum daadwerkelijk wordt gehaald. Feit is wel dat er de komende jaren nog veel zal veranderen in het omgevingsrecht. Misschien nog wel meer dan in de afgelopen 35 jaar! Fotocredits: goodluz / Fotolia

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.