Mag de VvE de aanleg van een oplaadpunt voor uw elektrische auto weigeren?

06 apr 2022 Vastgoedrecht Elsemieke Cools

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Je ziet ze tegenwoordig steeds vaker rijden: elektrische auto’s. Voor VvE’s brengt dat toch wel zorgen met zich mee, aangezien brandgevaar op de loer ligt. Sommige VvE’s hebben daarom uit voorzorg het parkeren van elektrische auto’s in parkeergarages verboden of weigeren toestemming te geven aan het plaatsen van een oplaadpunt. Maar mag dat eigenlijk wel?

Oplaadpunt op eigen terrein of op gemeentegrond?

Allereerst is van belang of de (eigen) parkeerplaats zich bevindt op grond van de Vereniging van Eigenaars (VvE) dan wel op bijvoorbeeld gemeentegrond. In het laatste geval hebben de andere appartementseigenaren geen zeggenschap over de komst van een oplaadpunt voor uw elektrische auto en dient u zich tot de gemeente wenden.

Bevindt de parkeerplaats zich op terrein van de VvE, bijvoorbeeld in een parkeerkelder of op een parkeerterrein behorend tot het appartementencomplex, dan dient u de andere eigenaren er wel bij te betrekken. Voor de aanleg van een oplaadpunt zal dan hoogstwaarschijnlijk een wijziging van de gemeenschappelijk gedeelten noodzakelijk zijn, hetgeen op grond van de modelreglementen zonder toestemming van de ledenvergadering verboden is.

Toestemming VvE nodig?

Op dit moment is dus toestemming van de VvE nodig voor het aanleggen van een oplaadpunt, met de VvE zullen dus afspraken gemaakt moeten worden. Het initiatief daarvoor ligt bij de eigenaar of, in geval het appartement is verhuurd, de verhuurder van degene die een oplaadpunt wenst.

Ik wil meer weten over vastgoed

Recente uitspraak 

Wat nu als de ledenvergadering geen toestemming voor de aanleg van een oplaadpunt verleent? Dit speelde in een recente zaak bij de Rechtbank Noord-Holland.

Feiten

Een appartementseigenaar had de VvE verzocht toestemming te verlenen voor het plaatsen van een oplaadpunt bij zijn parkeerplaats. In de vergadering is het verzoek van de eigenaar afgewezen.

De eigenaar heeft zich vervolgens tot de rechtbank gewend met het verzoek het genomen besluit te vernietigen. Het verzoek zou namelijk niet geldig tot stand zijn gekomen. Bovendien zouden er andere parkeerplaatsen zijn die wel een stopcontact hebben.

Oordeel

De kantonrechter stelt allereerst vast dat het besluit geldig tot stand is gekomen. Ook vindt de kantonrechter het besluit van VvE niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. De VvE is bezig met het opstellen van een plan met algemene regels en voorwaarden voor oplaadpunten in de parkeergarage, dit in verband met de ‘Notificatieregeling oplaadpunten VvE’s’ die waarschijnlijk komend jaar in werking treedt. Mede om die reden wegen de belangen van VvE om de veiligheid te waarborgen en om precedentwerking te voorkomen zwaarder dan de belangen van de eigenaar om een eigen stopcontact in de parkeergarage te hebben om zijn hybride auto op te laden.

Daarbij heeft de kantonrechter ook meegewogen dat in de directe nabijheid voldoende alternatieve oplaadpunten zijn. Het verzoek van de eigenaar wordt daarom afgewezen.

Helaas voor deze eigenaar bewoner komt dus in zijn geval geen oplaadpunt, maar daar kan wellicht binnenkort verandering in komen!

"Bij de aanvraag van een oplaadpunt is het van belang of de (eigen) parkeerplaats zich bevindt op grond van de Vereniging van Eigenaars (VvE) dan wel op bijvoorbeeld gemeentegrond."

Wetsvoorstel Notificatieregeling oplaadpunten VvE’s

Het wetsvoorstel Notificatieregeling oplaadpunten VvE’s zal naar verwachting medio 2022 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Dit Wetsvoorstel beoogt belemmeringen weg te nemen bij het voor eigen rekening en risico plaatsen van oplaadpunten door appartementseigenaren.

Indien een bewoner een oplaadpunt op een individueel parkeervak of op een gemeenschappelijke parkeergelegenheid wil plaatsen, moet het VvE-bestuur hiervan in kennis worden gesteld. Deze zogeheten ‘notificatie’ vervangt dan de benodigde toestemming van de VvE voor het plaatsen van een oplaadpunt indien het oplaadpunt volgens de voorwaarden uit de notificatieregeling is geplaatst. Wat die voorwaarden precies zullen zijn, is erg onduidelijk. Dat zie ik ook vaak terugkomen in het commentaar op het wetsvoorstel van bijvoorbeeld verzekeraard is belangenorganisaties.

Of voornoemd wetsvoorstel zal worden aangenomen is nog even afwachten. Tot die tijd kan de VvE de aanleg van een oplaadpunt nog steeds weigeren als bijvoorbeeld een meerderheid van de eigenaren tegenstemt op een ledenvergadering.

Wilt u als eigenaar toch de VvE verzoeken tot het verlenen van toestemming, of wilt u als VvE de toestemming weigeren en wilt u daarover meer informatie? Neem dan bij vragen vooral contact op met de specialisten van de sectie Vastgoedrecht. Samen met u kunnen wij dan bekijken welke juridische stappen u in dat geval kunt nemen.

Over de blogger
Elsemieke Cools

Elsemieke is vanaf augustus 2020 werkzaam op de sectie Vastgoedrecht van AK Advocaten, sinds juni 2021 als advocaat.

Meer artikelen van Elsemieke Cools

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.