Aansprakelijk voor een vliegende tackle?

07 okt 2021 Letselschaderecht Ferda van Benthem

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Veel mensen beoefenen een sport. Sport- en spelsituaties zijn echter niet zonder risico’s. Je kunt letsel oplopen tijdens het sporten door het toedoen van andere sporters. Wat als dat gebeurt? Kun je dan jouw schade verhalen?

Recent heeft de rechtbank Noord-Holland een uitspraak gedaan in een zaak waarin een man tijdens een voetbalwedstrijd ernstig letsel heeft opgelopen.

Wat is er gebeurd?

Een man is tijdens een voetbalwedstrijd op zijn been geraakt door een speler van de tegenstander. Hierdoor heeft hij een ernstige dubbele beenbreuk opgelopen. De andere speler heeft na afloop van de wedstrijd een rode kaart gekregen en de KNVB heeft de speler voor vijf maanden uitgesloten van deelname aan wedstrijden. Het slachtoffer heeft de andere speler aansprakelijk gesteld voor het door hem opgelopen letsel.

Aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties

Bij sport- en spelsituaties accepteren we het risico dat we letsel kunnen oplopen. Dat betekent niet dat je nooit een schadevergoeding kunt krijgen als je letsel oploopt tijdens het sporten.

De vraag die in sport- en spelsituaties moet worden beantwoord, is of de andere speler zich tegenover het slachtoffer onrechtmatig heeft gedragen. Een gedraging waardoor aan een ander letsel wordt toegebracht, zal in het geval van een sport- en spelsituatie minder snel als onrechtmatig worden aangemerkt dan wanneer die gedraging buiten een sport- en spelsituatie zou hebben plaatsgevonden. Er geldt dus een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel.

Wanneer je deelneemt aan een sport of spel moeten de spelers tot op zekere hoogte gevaarlijke, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen waartoe die sport uitlokt, van elkaar verwachten. De enkele overtreding van een spelregel betekent nog niet dat de andere partij onrechtmatig heeft gehandeld. Het is wel een factor die meeweegt bij de beoordeling van de onrechtmatigheid.

Hoe oordeelt de rechtbank in dit geval?

Tussen partijen staat niet ter discussie dat het handelen van de andere speler kan worden aangemerkt als een spelovertreding. De vraag die rijst is of de overtreding onrechtmatig is geweest. De rechtbank overweegt dat het enkele feit dat de andere speler een rode kaart heeft gekregen en een tuchtmaatregel opgelegd heeft gekregen nog niet betekent dat de andere speler zich tegenover het slachtoffer onrechtmatig heeft gedragen. Voetbal is een contactsport waarbij fysiek contact in de vorm van slidings en tackles gebruikelijk is. Daar moet je als deelnemer aan die sport rekening mee houden. De andere speler is pas aansprakelijk als hij een abnormaal gevaarlijke gedraging heeft verricht.

Het slachtoffer heeft niet duidelijk aangegeven wat er volgens hem is gebeurd. Hij heeft enerzijds gesteld dat de andere speler een abnormaal gevaarlijke sliding (dus over de grond) heeft gemaakt en anderzijds dat sprake was van een ‘vliegende tackle’ (dus door de lucht). De rechtbank overweegt hierover het volgende. 

Sliding niet onrechtmatig

Als sprake is geweest van een sliding is het volgende van belang. Op het moment dat de andere speler de sliding inzette, had het slachtoffer de bal nog. Hij moest er rekening mee houden dat andere spelers met kracht op hem af zouden komen in een poging de bal in bezit te krijgen. Op het moment dat de sliding werd ingezet was het voor de andere speler nog niet voorzienbaar dat hij niet de bal, maar het been zou raken. Het slachtoffer heeft onvoldoende onderbouwd dat sprake is geweest van een voorzienbaar te late grove sliding. Er is geen reden voor aansprakelijkheid op deze grond. 

Vliegende tackle wel onrechtmatig, maar bewijs nodig

De andere speler heeft wel onrechtmatig gehandeld als vast komt te staan dat geen sprake is geweest van sliding, maar van een ‘vliegende tackle’. In dat geval heeft de andere speler geen contact gehouden met de grond, maar een gestrekt been door de lucht uitsluitend gericht op het been van het slachtoffer. Met een dergelijke buitensporige harde actie hoef je als speler geen rekening te houden.

Het slachtoffer heeft gesteld dat de andere speler een ‘vliegende tackle’ heeft gemaakt en heeft dit onderbouwd met verschillende getuigenverklaringen. De andere speler heeft aangegeven dat hij een normale sliding heeft gemaakt om in het bezit te komen van de bal. Hij heeft steeds contact met de grond gehouden. Van een ‘vliegende tackle’ was geen sprake. Ook de andere speler heeft getuigenverklaringen die zijn standpunt ondersteunen.

De rechtbank heeft vervolgens aangegeven dat het slachtoffer moet bewijzen dat de andere speler een ‘vliegende tackle’ op hem heeft uitgevoerd. Het slachtoffer heeft vervolgens zichzelf en zeven andere getuigen laten horen door de rechtbank. De andere speler heeft, in het tegenverhoor, naast zichzelf nog vijf andere getuigen laten horen.

Slechts één van de door het slachtoffer naar voren gebrachte getuigen (zijn broer) heeft expliciet verklaard dat sprake was van een ‘vliegende tackle’. Uit de overige verklaringen kan dat niet worden afgeleid. Bovendien zijn de verklaringen weersproken door de getuigen die de andere speler heeft laten horen. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat het slachtoffer niet heeft bewezen dat sprake was van een ‘vliegende tackle’. De vordering wordt afgewezen.

Tot slot

Het is niet eenvoudig om je schade vergoed te krijgen als je letsel hebt opgelopen tijdens het sporten. Schakel daarom altijd een gespecialiseerde letselschade advocaat in die jou hierbij kan helpen. Vragen of hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op met mij of een van mijn collega’s van de sectie letselschaderecht. Wij zijn er om jou te helpen.

Contact opnemen

Over de blogger
Ferda van Benthem

Ferda is sinds 1990 advocaat letselschaderecht. Daarnaast is zij mediator. Ferda werkt vrijwel uitsluitend voor slachtoffers. Met haar 30 jaar ervaring is zij gepokt en gemazeld in de wereld van verzekeraars en rechtbanken.

Meer artikelen van Ferda van Benthem
ferda van benthem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.