Aansprakelijkheid werkgever bij verkeersongevallen (deel I)

06 jun 2016 Letselschaderecht Jolanda Broeders

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Het is algemeen bekend dat een werknemer een arbeidsongeval kan overkomen. De werkgever is hiervoor al snel aansprakelijk. Maar… een werknemer kan ook een verkeersongeval overkomen. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid van de werkgever?

Zorgplicht werkgever (art. 7:658 BW)

Een werkgever heeft een vergaande zorgplicht. Er moeten veilige werkomstandigheden voor de werknemers zijn. Als werkgever moet je er voor zorgen dat er veilig gewerkt wordt en daar moet je ook toezicht op houden. Er moeten goede instructies worden gegeven aan de werknemers en je moet er voor zorgen dat de instructies worden nageleefd. Rechters zijn zeer snel geneigd om aan te nemen dat een werkgever niet volledig aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dit betekent dat je als werkgever aansprakelijk bent en alle schade die de werknemer lijdt, zult moeten vergoeden. Zowel de materiële schade als de immateriële schade, oftewel het smartengeld. Er is één mogelijkheid om onder aansprakelijkheid uit te komen. Er moet dan sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer. Hier zijn erg strenge eisen aan verbonden en het komt niet vaak voor. Voorbeeld Er moet een pakketje worden bezorgd bij een klant en er is spoed bij. Het kan absoluut niet wachten tot de volgende dag. Als werkgever vraag je aan één van je werknemers om het pakketje gelijk bij de klant te bezorgen. Onderweg raakt jouw werknemer betrokken bij een verkeersongeval. Hij heeft ten onrechte geen voorrang verleend aan een andere automobilist. Jouw werknemer raakt bij dit verkeersongeval zwaar gewond. Ben je nu als werkgever aansprakelijk voor dit verkeersongeval? Kan de werknemer zijn schade indienen bij de werkgever? De zorgplicht van de werkgever gaat niet zó ver. Deze (verkeers)situatie valt buiten de invloedsfeer van de werkgever. Maar…

Goed werkgeverschap (art. 7:611 BW)

In de wet is opgenomen dat werkgever en werknemer zich als goed werkgever en goed werknemer moeten gedragen. In de rechtspraak is bepaald dat een werkgever veplicht is om een behoorlijke verzekering af te sluiten tegen schade die zijn werknemers lijden als gevolg van een verkeersongeval. Het moet wel gaan om een verkeersongeval dat met het werk te maken heeft. Het verkeersongeval hoeft niet veroorzaakt te zijn door enig tekort schieten van de werkgever. Het risico om als werknemer betrokken te raken bij een verkeersongeval is vrij groot. Deze risico’s kunnen gemakkelijk worden afgedekt door een verzekering. Bovendien nog tegen redelijke premies.

Vervolg

Over dit onderwerp heb ik jaren geleden tot aan de Hoge Raad geprocedeerd. De procedure heeft uiteindelijk geleid tot een uitspraak van de Hoge Raad in 2002. In mijn volgende blog zal ik deze zaak behandelen en de lijn die zich nadien in de rechtspraak heeft ontwikkeld bespreken.

Over de blogger
Jolanda Broeders

Jolanda werkt sinds 1995 bij AK Advocaten. Haar praktijk bestaat volledig uit letselschadezaken.

Meer artikelen van Jolanda Broeders
Jolanda Broeders Letselschadeadvocaat

2 reacties op “Aansprakelijkheid werkgever bij verkeersongevallen (deel I)”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.