Nieuw jaar, nieuwe wet(ten)

18 dec 2018 Arbeidsrecht Frans van Meer

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
De jaarwisseling is niet alleen een goed moment om terug te kijken op het jaar dat is verstreken, maar vooral ook om uit te kijken naar het jaar dat komt. Zeker als er nieuwe wetgeving in werking treedt. Een wet die onlangs is aangenomen en die in 2019 (deels) gaat gelden is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof. De WIEG – een passende afkorting in dit geval – regelt onder andere dat de partner van de moeder bij de geboorte van de baby meer dagen vrij kan krijgen.

Hoe is het nu geregeld? Het ouderschapsverlof

Op dit moment regelt de wet nog dat vaders na de geboorte 2 dagen verlof krijgen. De werkgever betaalt dit verlof. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, maar moet dit wel doen binnen 4 weken nadat het kind thuis is gekomen. Daarnaast kunnen vaders aansluitend 3 dagen ouderschapsverlof opnemen. Dat is meestal onbetaald, en daardoor maken maar weinig vaders gebruik van deze mogelijkheid.

Hoe is het vanaf 2019 geregeld? Het geboorte-/kraamverlof

Het kraamverlof voor partners wordt in twee stappen uitgebreid. De eerste stap regelt dat de partner bij de geboorte meer dagen vrij krijgt. Het kraamverlof voor partners wordt uitgebreid van 2 dagen naar eenmaal het aantal werkuren per week. Werkt een werknemer bijvoorbeeld 4 dagen 7 uur per dag? Dan krijgt de werknemer 4 keer 7 uur (28 uur) verlof. De werkgever betaalt dit geboorteverlof. Het verlof moet worden opgenomen binnen 4 weken nadat het kind thuis is gekomen. De planning is dat deze wetswijziging per 1 januari 2019 in werking treedt.

Hoe is het straks geregeld? Het aanvullend geboorteverlof

De tweede stap regelt dat partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof kunnen opnemen. Tijdens dit verlof ontvangen zij 70% van het dagloon. Het UWV betaalt het aanvullend geboorteverlof. Het verlof moet worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het wekelijks aantal werkuren opneemt. De werkgever mag het verlof niet weigeren. Als de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft dan mag – in overleg met de werknemer – het verlof worden gespreid. Deze wetswijziging treedt in 2020 in werking. Voor werknemers die rond de jaarwisseling een kind verwachten (en hun werkgevers) maakt het dus een groot verschil of de baby voor of na het knallen van de kurken ter wereld komt… Wij wensen hen in beide gevallen vast alle goeds voor 2019! Fotocredits: thelivephotos / Adobe Stock

Over de blogger
Frans van Meer

Frans werkt sinds januari 2008 bij AK Advocaten. Hij houdt zich met name bezig met het Arbeidsrecht.

Meer artikelen van Frans van Meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.