Adempauze in retailland: corona-akkoord bereikt

26 mrt 2020 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Wij houden u via deze update-blog op de hoogte over de nieuwe ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Diverse huurders en vastgoedeigenaren hebben een corona-akkoord bereikt, waarbij huurders die door het coronavirus in de problemen komen een adempauze krijgen.

Afspraken

Het corona-akkoord houdt in dat de kwartaalhuur tijdelijk wordt omgezet naar een maandhuur. Bovendien wordt de huurnota van april opgeschort tot 20 april 2020. De afspraken zijn:

  • Kwartaalhuren voor Q2 die per 1 april ingaan worden omgezet in maandhuren.
  • Waar nodig krijgen retailers uitstel van betaling voor de huur van 1 april tot 20 april.
  • Als er al huurnota’s zijn verstuurd, worden die niet geïncasseerd tot 20 april.
  • Er worden tijdens crisismaanden geen boetes of rente gerekend over uitgestelde huurbetalingen.
  • Winkels zonder substantiële omzetdaling (25%) blijven buiten de discussie.
  • Retailers krijgen de mogelijkheid om tot eind april niet aan een exploitatieverplichting te voldoen. Dit in onderling overleg.

Richtlijn voor coronacrisis

Hoewel vastgoedeigenaren bereid zijn mee te denken met retailers, blijft nadere invulling van het corona-akkoord maatwerk. De ene huurder is immers de andere niet. Ook voor beleggers geldt hetzelfde. Er bestaan veel verschillen tussen de beleggers: grote institutionele spelers versus de particuliere beleggers die afhankelijk zijn van huurinkomsten. Hoe dan ook, tijdelijk liggen de gemeenschappelijke afspraken vast. Dit vormt een richtlijn voor veel partijen om met de huidige coronacrisis om te gaan.

Doel

De komende periode, in ieder geval voor maandag 20 april verbinden retail- en vastgoedorganisaties zich om te komen tot een advies met betrekking tot oplossingen en maatwerk.

Banken denken mee

Ook banken denken in deze crisissituatie mee met de verhuurders, zodat zij op hun beurt de huurders tegemoet kunnen komen.

Tijdelijke opschorting

Voor klanten met leningen tot een maximum van € 2,5 miljoen op groepsniveau wordt bijvoorbeeld door sommige banken aangeboden om de aflossing voor een periode van 6 maanden tijdelijk stop te zetten. De rentebetaling gaat in dat geval wel door. De opschorting dient voor 1 juni 2020 per e-mail te worden aangevraagd, waarbij dient te worden aangegeven voor welke panden de opschorting betreft en welke huurders de betalingsverplichting vanwege het coronavirus niet kunnen voldoen.

Vragen?

Wanneer u naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen vragen heeft over uw situatie, helpen wij u graag verder!

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.