AK Advocaten Ik benniet zomaar een advocaat
AK Advocaten

AK Advocaten

Maak
kennis met
Marit

Marit Westenberg

Maakt deel uit van de secties:
Vastgoedrecht

Over mij

Marit is in 2023 afgestudeerd. Zij heeft de extended master contracten- en aansprakelijkheidsrecht en goederen- en insolventierecht aan de Universiteit van Tilburg afgerond.

Marit is in januari 2022 bij AK Advocaten begonnen als juridisch secretaresse van de advocaten Vastgoed- en Omgevingsrecht en Ondernemingsrecht. Sinds oktober 2022 werkt Marit als juridisch medewerker samen met de advocaten in de (civiele) vastgoedpraktijk.

Ik vind het leuk om een complex vraagstuk te structureren, vervolgens te onderzoeken wat voor de cliënt de beste aanpak is en dit uiteindelijk helder op papier te krijgen. Binnen het vastgoed- en omgevingsrecht heb je te maken met veel verschillende zaken en cliënten. Die diversiteit spreekt mij erg aan.’’

Haar werkzaamheden binnen de sectie Vastgoed- en Omgevingsrecht hebben Marit getriggerd haar afstudeeronderwerp binnen het bouwrecht te vinden. In haar scriptie heeft Marit onderzocht welke van de bouwteammodellen de meeste aanknopingspunten biedt voor gebruik als contractueel kader in een duurzame, circulaire bouwpraktijk:

“Deskundigheid op uiteenlopende disciplines en vakgebieden én het delen van kennis en ervaring is cruciaal bij de verduurzaming van de bouw. Een duurzame, circulaire bouwpraktijk vergt van partijen dat zij van meet af aan intensief, open, transparant en interdisciplinair met elkaar samenwerken. Stel dat circulair beton niet even sterk is als traditioneel beton en een bouwwerk stort (deels) in, komen aansprakelijkheidskwesties om de hoek kijken waarbij de schade flink kan oplopen. Om onder andere risico’s zo vroeg mogelijk in kaart te brengen is het van belang dat partijen op de juiste manier met elkaar samenwerken.

Om deze samenwerking vorm te geven, zijn in de praktijk allerlei nieuwe geïntegreerde contractvormen ontwikkeld. Kenmerkend voor deze contracten is dat de procesfunctie uitvoeren wordt geïntegreerd met één of meerdere andere procesfuncties. Ook het bouwteam biedt een mogelijk geschikt contractueel kader om de samenwerking in de nieuwe, duurzame, circulaire bouwpraktijk vorm te geven. Een bouwteam is een tijdelijke vorm van samenwerking waarbij de deelnemers in gecoördineerd verband de werkzaamheden verrichten die uit de eigen functie voortkomen, en daarnaast – waar mogelijk – door het geven van advies meewerken aan de taakvervulling van collega-deelnemers. In de praktijk zijn verschillende bouwteammodellen ontwikkeld. Het eerste model is ontwikkeld in 1992 door de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid. In 2020 is door Duurzaam Gebouwd een nieuw model ontwikkeld en in 2021 is door Bouwend Nederland een herziene versie van het model uit 1992 ontwikkeld. Tot slot heeft Aedes in 2016 een model ontwikkeld wat is toegespitst op de corporatie als opdrachtgever. Indien een bouwproject wordt uitgevoerd door een bouwteam, begint het project dus al met een discussie over welk bouwteammodel toegepast dient te worden.”

Opleidingen:

  • Bachelor Rechtsgeleerdheid – Tilburg University
  • Extended master contracten- en aansprakelijkheidsrecht en goederen- en insolventierecht – Tilburg University

Verbonden aan kantoor sinds 2022

Maakt deel uit van de sectie: