Peter de Haan - Asselbergs & Klinkhamer Advocaten
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten Ik benniet zomaar een advocaat
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Maak
kennis met
Peter

Peter de Haan

Beëdigingsdatum: 7 mei 2008

Maakt deel uit van de sectie:
vastgoedrecht

Over mij

Mr. dr. ing. Peter de Haan is een advocaat mét een technische achtergrond. Hij is gepromoveerd op vergunningverlening en handhaving, zowel onder het huidige recht als onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hij heeft jarenlange ervaring in de advocatuur en bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State.

Peter werkt vooral voor projectontwikkelaars en aannemers in complexe bouwdossiers, maar hij staat ook gemeenten bij. Daarnaast helpt hij bouwbedrijven en gemeenten om zicht voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2022.

Zijn kennis en ervaring stelt Peter in staat om om direct tot de kern van de zaak te komen en zijn klanten een goede inschatting van kansen en mogelijkheden te geven. Zijn ervaring bij de Raad van State komt Peter bovendien van pas bij procedures in bouw-, ruimtelijke ordenings-, handhavings- en milieuzaken. Zijn technische kennis zet hij in bij civielrechtelijke procedures over bouwschade.

“Ik kom uit een echte bouwfamilie. En met mijn eigen bouwachtergrond geeft het veel voldoening als ik projectontwikkelaars en aannemers kan helpen om hun bouwprojecten te realiseren.”

Peter heeft meer dan honderd wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Ook is hij redacteur en auteur voor boekenreeks Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht (7e, 8e en 9e druk). Hij voorziet daarin de gehele Woningwet, waaronder ook de regelgeving voor woningbouwverenigingen van uitleg. Na het verschijnen van de 10e druk gaat hij voor de nieuwe Tekst & Commentaar Omgevingswet het commentaar bij de bouwregelgeving verzorgen.

Opleidingen:

  • Radboud Universiteit Nijmegen – Nederlands Recht (zowel propedeuse als bachelor cum laude, master met tevredenheid)
  • Avans Hogeschool Breda – Civiele Techniek (weg- en waterbouwkunde met specialisatie constructies: cum laude)

Verbonden aan kantoor sinds: 2018

Lidmaatschappen:

  • Vereniging voor Bouwrecht
  • Vereniging voor Milieurecht
  • Vereniging voor Bestuursrecht
  • Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

Publicaties:

Peter publiceert veelvuldig.

  • Kijkt u voor een overzicht van zijn wetenschappelijke publicaties op de LinkedIn pagina van Peter.

Maakt deel uit van de sectie: