Peter de Haan

Peter de Haan

Beëdigingsdatum: 7 mei 2008

Maakt deel uit van de sectie: vastgoedrecht

Stel een vraag aan Peter
 • Over mij

  Mr. dr. ing. Peter de Haan is een topexpert op het gebied van (publiek) bouwrecht. Peter heeft gewerkt als advocaat Omgevingsrecht bij AKD, als jurist bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en als senioradviseur bouwregelgeving bij Rijkswaterstaat.

  Zijn jarenlange werkervaring bij de Raad van State komt van pas bij (hoger)beroepsprocedures in bouw-, ruimtelijke ordenings-, handhavings- en milieuzaken. Zijn technische achtergrond is handig bij civielrechtelijke procedures over bouwschade. Ook heeft hij bij AKD ervaring opgedaan in overheidsaansprakelijkheid.

  Zijn technische achtergrond stelde hem in staat om een proefschrift af te ronden over bouwrecht, waarin hij o.a. de toepassing van bouwtechnische voorschriften en het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen onderzocht. Peter heeft meer dan zestig wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Ook is hij redacteur en auteur voor de gerenommeerde boekenreeks Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht (zevende, achtste en negende druk). Hij voorziet daarin de gehele Woningwet van uitleg, waaronder ook de regelgeving voor woningbouwverenigingen. Na het verschijnen van de tiende druk zal hij voor die reeks het commentaar bij de bouwregelgeving verzorgen in het nieuwe Tekst & Commentaar Omgevingswet.

 • Opleidingen:

  • Civiele Techniek (weg- en waterbouwkunde met specialisatie constructies: cum laude)
  • Nederlands recht (zowel propedeuse als bachelor cum laude, master met tevredenheid)

  Verbonden aan kantoor sinds: 2018

 • Lidmaatschappen:

  • Vereniging voor Bouwrecht
  • Vereniging voor Milieurecht
  • Vereniging voor Bestuursrecht
  • Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
 • Publicaties:

  Voor een volledig overzicht van zijn wetenschappelijke publicaties zie de LinkedIn pagina van Peter. Op de webpagina van kantoor over het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen staan zijn publicaties over dat onderwerp en op de webpagina over de Omgevingswet zijn publicaties daarbij. Hieronder staan enkele van zijn publicaties.

  • P.M.J. de Haan, De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften in het publieke bouwrecht. Constructieve veiligheid nader beschouwd (diss. Nijmegen), ’s-Gravenhage: Instituut voor bouwrecht 2017.
  • P.M.J. de Haan, ‘Woningwet’, in J.W. van Zundert, A.Ch. Fortgens, P.M.J. de Haan & A.G.A. Nijmeijer, Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht (zevende, achtste en negende druk), Deventer: Wolters Kluwer 2013, 2014 en 2016.
  • P.M.J. de Haan, ‘Invorderingsbeschikking en gezag van de last’, p. 39 – 51, in M. van der Heiden e.a., Co & co. Liber Amicorum, Deventer: Kluwer 2013.
  • De losbladige Ruimtelijk bestuursrecht van WoltersKluwer, commentaar bij teksten publiek bouwrecht waaronder vergunningvrij bouwen (bijlage II Besluit omgevingsrecht).
  • P.M.J. de Haan & H.C.W.M. Moesker, ‘Bouwen onder de Omgevingswet: minder rechtszekerheid en meer verantwoordelijkheid?’, TBR 2017/109.
  • P.M.J. de Haan, ‘Aandachtspunten bij de preventieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften onder de Omgevingswet’, TBR 2017/22.
  • P.M.J. de Haan, ‘Enkele kanttekeningen bij de handhaving van bouwtechnische voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving’, TBR 2016/130.
  • P.M.J. de Haan & M. Ramondt, ‘De omgevingsvergunning van rechtswege’, BR 2014/15.
  • P.M.J. de Haan & G. Klapwijk, ‘Jurisprudentie omgevingsvergunningvrij bouwen en gebruiken: een tussenstand’, BR 2013/112
  • P.M.J. de Haan & G. Klapwijk, ‘De omgevingsvergunning’, BR 2013/76.
  • J. van Dam & P.M.J. de Haan, ‘De Wet plattelandswoningen: een koppeling tussen milieu en ruimtelijke ordening’, JM 2013, p. 1025 – 1036.
  • P.M.J. de Haan, ‘Waarborging geluidsmaatregelen weginfrastructuur in bestemmingsplan’, BR 2012/79.
  • P.M.J. de Haan, ‘Het procederen van decentrale overheden tegen een Chw-besluit’, Gst. 2012/22.
 • Maakt deel uit van de sectie:

Publicaties van
Peter