Is het mogelijk om bij overeenkomst af te wijken van een testament?

22 mrt 2022 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Niet-opeisbare vordering op langstlevende

De moeder van Henk en Jantien is in 1987 overleden. Hun vader heeft na haar overlijden het vermogen geërfd en Henk en Jantien hebben een geldvordering op hem gekregen. Volgens de wet zijn deze vorderingen pas opeisbaar bij het overlijden van vader. Moeder heeft echter in haar testament opgenomen dat de vorderingen ook opeisbaar zijn ‘als vader zou hertrouwen, of zou samenwonen als ware hij gehuwd’.

Inmiddels is ook vader overleden. Henk en Jantien willen hun geldvordering afkomstig uit de nalatenschap van moeder uitbetaald krijgen, maar zowel de rechtbank als het hof oordelen dat de rechtsvordering is verjaard, omdat vader in 1988 een nieuw huwelijk had gesloten.

Hoe zit dat dan, hoor ik je vragen? Ik leg het je graag uit.

Ik wil meer weten over erfrecht

Vanaf wanneer is vordering opeisbaar?

Ten tijde van het opstellen van het testament van moeder was onbekend welke situatie zich als eerste zou voordoen: het overlijden van vader, of zijn hertrouwen. Het hertrouwen van vader kon voor Henk en Jantien nadelige gevolgen hebben voor de verhaalbaarheid van hun vorderingen. Moeder heeft het risico op deze nadelige gevolgen willen beperken door in haar testament te bepalen dat de aan Henk en Jantien toegedeelde vorderingen in het geval van het hertrouwen van vader onmiddellijk opeisbaar zouden worden. Henk en Jantien hoefden in dat geval niet meer met het opeisen van hun vorderingen te wachten tot zes maanden na zijn overlijden. Henk en Jantien erkennen dit ook. Volgens hen zou op die manier worden voorkomen dat zij hun kindsdelen ‘in rook zouden zien opgaan’.

Naast testament mondelinge overeenkomst gesloten

Vader is in 1988 hertrouwd. Dat betekent dat de vorderingen van Henk en Jantien op dat moment onmiddellijk opeisbaar zijn geworden. Henk en Jantien stellen dat zij in 2005 met vader zijn overeengekomen dat zij hun kindsdelen niet eerder zouden opeisen totdat vader en stiefmoeder zouden zijn overleden, maar dit baat hen niet. Al zou dit zijn overeengekomen, dan nog geldt dat daardoor niet kan worden afgeweken van het testament van moeder en de wettelijke verjaringstermijnen.

afwijken van testament na overeenkomst

"De kinderen willen hun geldvordering afkomstig uit de nalatenschap van moeder uitbetaald krijgen, maar zowel de rechtbank als het hof oordelen dat de rechtsvordering is verjaard, omdat vader een nieuw huwelijk had gesloten."

Verjaring

De rechtsvordering van Henk en Jantien op vader met betrekking tot hun erfdeel in de nalatenschap van moeder verjaart door verloop van 20 jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Nu vader in 1988 is hertrouwd, zijn de vorderingen van Henk en Jantien in 2008 verjaard.

Dat Henk en Jantien hun vorderingen niet tijdig hebben ingediend, omdat zij in 2005 ermee in hebben gestemd dat zij hun kindsdelen pas zouden opeisen na het overlijden van vader én stiefmoeder, dat zij dus ook het belang van stiefmoeder hebben gediend en deze goedheid hen nu wordt tegengeworpen, komt voor hun rekening en risico. Door deze overeenkomst kan niet worden afgeweken van het testament van moeder en de wettelijke verjaringstermijnen.

Hulp nodig of vragen over de afwikkeling van een nalatenschap en erfrecht?

Al met al, een pijnlijke les dus voor Henk en Jantien. Zij hebben hierdoor geen recht op hun geldvordering en ontvangen niets meer uit de erfenis van hun moeder.

Heb jij vragen over de afwikkeling van een nalatenschap? Wil je zo’n scenario van Henk en Jantien voorkomen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze familie-  en erfrecht advocaten. AK Advocaten in Etten-Leur staat voor je klaar met al je vragen over erfrecht en familierecht.

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.