Publicaties

Familierecht

Afwikkeling van een nalatenschap Als een familielid overlijdt, moet er ondanks het verdriet veel geregeld worden. Bankzaken moeten geregeld worden, de pensioen- of andere uitkeringsinstanties moeten op de hoogte gesteld worden, de huur moet worden opgezegd, lidmaatschappen of abonnementen moeten worden beƫindigd. Ook moet in kaart gebracht worden waaruit de nalatenschap van de overledene bestaat. Wat is het saldo van de bankrekeningen? Welke inboedelzaken had iemand? Zijn er verzekeringen tot uitkering gekomen? Is er een huis dat eventueel verkocht moet worden? Zijn er schulden? De nalatenschap is de totale waarde van alle bezittingen en schulden van de overledene. Bedacht moet wel worden dat wanneer de overledene in gemeenschap van goederen was getrouwd, de nalatenschap bestaat uit de helft van het totale vermogen van het echtpaar. De erfgenamen hebben recht op een deel van de nalatenschap. Indien de overledene een testament had opgesteld, dan blijkt uit het testament wie de erfgenamen zijn. Indien er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Vervolgens zal in overleg met alle erfgenamen de nalatenschap verdeeld moeten worden. Helaas kan dit tot de nodige discussie leiden tussen de erfgenamen. Zonder overeenstemming tussen alle erfgenamen kan een nalatenschap echter niet verdeeld worden. Indien het niet mogelijk blijkt om tot overeenstemming te komen, kan een rechter uiteindelijk de nalatenschap op verzoek van (een deel van) de erfgenamen verdelen. Ook kan een rechter bepalen dat bijvoorbeeld een woning verkocht moet worden. Uiteraard kunnen wij u in dergelijke kwesties van advies voorzien of bijstaan. Indien u meer informatie hierover wenst, neemt u dan gerust contact op voor een afspraak. Familierecht