Weerbaar door kennis

Ook wanneer er geen urgente juridische zaken spelen en het contact wellicht tijdelijk op een lager pitje staat, wil AK Advocaten haar relaties  van dienst zijn en met hen verbonden zijn.

We vinden dat deze verbondenheid geen extra geld hoeft te kosten. Bijna alle cursussen via AKdemie zijn, voor onze zakelijke relaties, daarom gratis te volgen.

Maar dat maakt ze zeker niet minder waardevol.

Met een scherpe blik op actualiteit en bewegingen in de markt, zorgen de gespecialiseerde advocaten, binnen AKdemie voor ijzersterk cursusaanbod.

Doelen:

  • vergroten juridische basiskennis
  • leren signaleren van juridische knelpunten
  • juridisch beleid leren aanpassen en uitstippelen
  • gespecialiseerde juridische kennisdeling binnen vakgroep
  • risicobeperking, vermindering juridische kwetsbaarheid
  • centraal informatiemoment over juridische actualiteiten
  • contact!

Een leven lang leren

AK Advocaten wil haar reputatie als gerenommeerd advocatenkantoor blijven waarmaken en verdienen. Zowel de advocaten als de overige medewerkers, zitten regelmatig in de schoolbanken. Om zich te ontplooien, te verbeteren en te verdiepen.

Opleiding, ontwikkeling en kwaliteitsbewaking zijn belangrijke pijlers binnen onze onderneming. Deze delen we graag met klanten en relaties.