Algemene voorwaarden: zo zorgt u dat ze van toepassing zijn

16 nov 2021 Ondernemingsrecht Erik van Loon

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

In een serie blogs over zakendoen met bedrijven in zwaar weer vertel ik u hoe u uw bedrijf zo goed mogelijk kunt beschermen tegen het faillissement van een afnemer. In een van die blogs stond het eigendomsvoorbehoud centraal. Een eigendomsvoorbehoud is meestal opgenomen in de algemene voorwaarden. Maar in de praktijk blijken die helaas niet altijd van toepassing omdat ze niet of niet op de juiste manier worden gebruikt. In dit blog leest u er meer over.

Eigendomsvoorbehoud, hoe zat het ook alweer?

In een van mijn eerdere blogs vertelde ik u dat als u spullen levert aan bedrijven in zwaar weer, het eigendomsvoorbehoud een van de sterkste zekerheidsrechten is. Met een eigendomsvoorbehoud spreekt u namelijk af dat de door u geleverde spullen uw eigendom blijven tot de afnemer uw factuur volledig heeft betaald. Blijft betaling uit of gaat uw afnemer failliet? Dan mag u de geleverde spullen in principe terughalen.

Maar, anders dan het retentierecht of het recht van reclame, ontstaat een eigendomsvoorbehoud niet vanzelf. U moet het eigendomsvoorbehoud voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk vastleggen. Soms gebeurt dat in de overeenkomst zelf, maar meestal is het eigendomsvoorbehoud opgenomen in de algemene voorwaarden. Maar let op; om een beroep te kunnen doen op uw algemene voorwaarden, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. In de praktijk gaat dat helaas nog regelmatig mis.

Hoe gebruikt u algemene voorwaarden?

Om een beroep te kunnen doen op uw algemene voorwaarden moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

U moet de algemene voorwaarden op de offerte of overeenkomst van toepassing verklaren. Dat kan door onder de offerte of het contract een zinnetje op te nemen als ‘Op deze offerte/overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden [eventueel met versienummer of -datum] van toepassing’.

Uw afnemer moet de kans krijgen om voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst kennis te nemen van die algemene voorwaarden. Daarom moet u ze, met een juridische term, ‘ter hand stellen’. Dat doet u door ze met de offerte of de overeenkomst mee te sturen (dat mag ook per e-mail). Bent u een dienstverlener of online ondernemer? Dan mag u ook verwijzen naar uw website of aangeven dat ze bij uw bedrijf ter inzage liggen. Overigens zijn er uitzonderingen op de verplichte terhandstelling, maar die komen in de praktijk maar zelden voor.

Uw afnemer moet uw algemene voorwaarden formeel nog accepteren. Net als bij het sluiten van een overeenkomst dient te sprake zijn van aanbod en aanvaarding. Als u voldaan heeft aan de eerste twee voorwaarden dan mag u ervan uitgaan dat de algemene voorwaarden (stilzwijgend) zijn geaccepteerd, tenzij de afnemer de algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand heeft gewezen.

Is aan deze voorwaarden niet voldaan? Dan kan het zijn dat uw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en u ook geen beroep kunt doen op het eigendomsvoorbehoud.

Conclusie

Een eigendomsvoorbehoud geeft u veel zekerheid. Heeft u het opgenomen in uw algemene voorwaarden? Dan is het wel belangrijk dat u de algemene voorwaarden op de juiste manier van toepassing verklaart op de overeenkomst én dat u ze van tevoren ‘ter hand’ stelt aan uw afnemers. Gaat dit onverhoopt een keertje mis en kunt u geen beroep doen op het eigendomsvoorbehoud? Dan kunt u wellicht nog wel het recht van reclame inroepen, maar dan moet u er op tijd bij zijn!.

Als u naar aanleiding van dit artikel behoefte heeft aan advies, overleg of bijstand, neem dan gerust contact op met mij of mijn collega’s.

Contact opnemen

Over de blogger
Erik van Loon

Binnen het ondernemingsrecht heeft Erik twee duidelijke specialisaties: het faillissementsrecht en het rechtspersonen- & vennootschapsrecht. Het zijn voornamelijk ondernemers die vertrouwen op deze specialistische kennis van Erik.

Meer artikelen van Erik van Loon
Erik van Loon Ondernemingsrecht advocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.