Publicaties

Familierecht

Alimentatie: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker...? Over alimentatie is de laatste maanden veel te doen geweest. Zo hebben PvdA en VVD in het najaar van 2011 een plan gelanceerd met betrekking tot de vaststelling van kinderalimentatie. De reden voor dit plan is dat uit onderzoek zou zijn gebleken dat problemen rond de betaling van kinderalimentatie mede wordt veroorzaakt door de ingewikkelde en niet herkenbare berekening van alimentatie. Indien de berekening van kinderalimentatie eenvoudiger en transparanter zou zijn, dan zou daarmee voor een deel incassoproblemen voorkomen kunnen worden. Er zou dan immers meer draagvlak worden gecreëerd voor het betalen van alimentatie, zo denkt men. Het idee is dat partijen zelf de berekening moeten kunnen maken. Bovendien is een belangrijk onderdeel van het plan dat van beide ouders een minimum bijdrage wordt verlangd. Beide ouders zouden jaarlijks minimaal € 600,00 moeten betalen, ongeacht de hoogte van het inkomen. Anderzijds is de bijdrage ook aan een maximum gebonden, tenzij partijen daar in onderling overleg van afwijken. Daarnaast zou de onderhoudsverplichting worden verlengd tot 23 jaar, indien het kind studiefinanciering ontvangt. Nu is dat 21 jaar. Natuurlijk kunnen de ouders vrijwillig een langere periode afspreken. PVV heeft weer andere ideeën over de huidige regelgeving met betrekking partneralimentatie. PVV-kamerlid Louis Bontes heeft begin dit jaar aangekondigd te werken aan een wetsvoorstel waarbij de termijn voor partneralimentatie na een echtscheiding moet worden teruggebracht naar vijf jaar. De termijn is nu nog twaalf jaar. Deze termijn is volgens de PVV niet meer van deze tijd. Iedereen zou na een periode van vijf jaar na een scheiding financieel op eigen benen moeten kunnen staan. Indien deze voorstellen wet worden, kan dit de nodige veranderingen met betrekking tot de onderhoudsverplichting voor kinderen en de ex-partner na een (echt)scheiding met zich meebrengen. Zover is het echter nog lang niet. Voor zover deze plannen doorgang gaan vinden, zal daar nog de nodige tijd mee gemoeid zijn. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied! Familierecht