Publicaties

Familierecht

Alimentatie, samenwonen en dan? Wat zijn de gevolgen voor partner- en kinderalimentatie wanneer iemand gaat trouwen of samenwonen? Het recht op partneralimentatie vervalt definitief op het moment dat diegene gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen als ware hij of zij gehuwd. Bij kinderalimentatie ligt dit anders. Wanneer één van de ouders gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan is deze stiefvader of -moeder ook onderhoudsplichtig ten aanzien van de kinderen die tot zijn/haar gezin behoren. Alsdan zal bij de berekening van de draagkracht niet meer alleen worden gekeken naar het inkomen van beide ouders, maar ook naar het inkomen van de stiefvader of -moeder. Let wel, een stiefouder is alleen onderhoudsplichtig ten aanzien van de kinderen van zijn/haar partner die tot hun gezin behoren en dat zolang het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurt. Voor kinderen die bij de andere ouder wonen, is de stiefouder niet onderhoudsplichtig. Wanneer de ouder met een nieuwe partner gaat samenwonen, maar daarmee niet trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, kan er ook een reden zijn voor aanpassing van de hoogte van de kinderalimentatie. Het inkomen van de partner speelt in deze situatie weliswaar geen rol, maar de woonlasten zullen dan in de regel gedeeld kunnen worden, waardoor er aan de zijde van de samenwonende ouder meer ruimte ontstaat om bij te dragen in de kosten van de kinderen. Bij wijziging van omstandigheden kan de rechtbank verzocht worden om de kinderalimentatie opnieuw vast te stellen. Familierecht