AOW-gerechtigde werknemers als eerste in aanmerking voor ontslag

24 apr 2014 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Per 1 april 2014 is het afspiegelingsbeginsel gewijzigd voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Afspiegelingsbeginsel

Bij bedrijfseconomisch ontslag wordt de ontslagvolgorde bepaald op basis van het afspiegelingsbeginsel. De werkgever moet per categorie uitwisselbare functie rekening houden met de leeftijdsopbouw binnen die groep. Er zijn 5 leeftijdscategorieën. Binnen elke categorie uitwisselbare functie wordt de werknemer met het kortste dienstverband vervolgens voor ontslag voorgedragen. Door de recente aanpassing van het Ontslagbesluit is de leeftijdscategorie “55 jaar en ouder” begrensd. Deze categorie is gewijzigd in de categorie “55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd”. Als gevolg daarvan worden AOW-gerechtigde werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag niet meer in de afspiegeling meegenomen.

AOW-gerechtigde werknemers als eerste ontslagen

AOW-gerechtigde werknemers binnen een bepaalde categorie uitwisselbare functie komen voortaan het eerst voor ontslag in aanmerking. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een werknemer van 55 jaar of ouder mag blijven, terwijl deze later in dienst is getreden dan de AOW-gerechtigde. Wanneer er minder arbeidsplaatsen vervallen dan er AOW-gerechtigde werknemers zijn, dan geldt het anciënniteitsbeginsel. Dit betekent dat van deze AOW-gerechtigde werknemers, de werknemers met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking komen. Als er meer arbeidsplaatsen vervallen dan dat er AOW-gerechtigde werknemers zijn, worden alle AOW´ers ontslagen. Vervolgens wordt op de overige werknemers binnen de betreffende categorie uitwisselbare functie het afspiegelingsbeginsel toegepast.

Motivatie wijziging Ontslagbesluit

Aanleiding voor de wijziging van het Ontslagbesluit is dat de wetgever het niet wenselijk vindt dat werknemers die voor hun inkomen afhankelijk zijn van loon uit arbeid worden ontslagen, terwijl er binnen de organisatie AOW-gerechtigde werknemers werkzaam zijn die niet afhankelijk zijn van loon uit arbeid. De wetgever acht deze aanpassing van het afspiegelingsbeginsel en het onderscheid naar leeftijd gerechtvaardigd vanwege het baanbehoud van werknemers die voor hun inkomen zijn aangewezen op arbeid uit loon. Het is echter de vraag of deze wijziging stand houdt gelet op Europese wet- en regelgeving en rechtspraak waarbij het verbod op onderscheid naar leeftijd vrij strikt wordt gehanteerd.

Ontslagaanvraag na 1 april 2014?

Vanaf 1 april 2014 moet u in het geval van een ontslagaanvraag bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen dus eerst vaststellen of er in de functiegroep waarin arbeidsplaatsen vervallen, werknemers zitten die recht hebben op AOW. Als dat zo is, worden deze AOW’ers als eerste voor ontslag voorgedragen. Vervolgens moeten de gebruikelijke regels van het afspiegelingsbeginsel worden toegepast op de overige werknemers in de functiegroep. Ontslagaanvragen die voor 1 april 2014 zijn ingediend, worden volgens de oude regels beoordeeld.

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Eén reactie op “AOW-gerechtigde werknemers als eerste in aanmerking voor ontslag”

  1. Als er 1 persoon ontslagen moet worden, welke Leeftijdsgroep gebeurt dat dan
    De jongste groep of oudste groep of anders bij afspiegeling

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.