Einde van het concurrentiebeding in zicht?

07 jun 2023 Arbeidsrecht Esther Evenblij

Impact van het concurrentiebeding op werknemers

In mijn praktijk als advocaat merk ik regelmatig dat werknemers worstelen met een concurrentiebeding, waar zij zonder erbij na te denken mee akkoord zijn gegaan bij het sluiten van hun arbeidsovereenkomst. Hierdoor worden zij belemmerd om binnen dezelfde branche werkzaam te zijn.

Ik wil meer weten over arbeidsrecht

Modernisering van het concurrentiebeding

Steeds vaker wordt het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst als standaardclausule opgenomen, zonder goede reden. Veel werknemers hebben namelijk geen toegang tot kennis en relaties die de concurrentiepositie van hun werkgever in gevaar kunnen brengen. Hierdoor worden werknemers onnodig beperkt in hun mogelijkheden om van baan te veranderen en werkgevers kunnen minder makkelijk geschikte kandidaten vinden. De regering heeft daarom besloten het concurrentiebeding te moderniseren.

Voorgestelde veranderingen

De regering wil dat het duidelijker wordt onder welke omstandigheden een concurrentiebeding wel of niet mag worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst en wanneer een werkgever er een beroep op kan doen. Minister van Gennip heeft daarom het plan om de volgende veranderingen in een wetsvoorstel uit te werken:

  • het concurrentiebeding wettelijk begrenzen in duur;
  • bij het opnemen van het concurrentiebeding moet het geografisch bereik worden opgenomen, gespecificeerd en gemotiveerd;
  • bij vaste contracten moet de werkgever aantonen dat er een zwaarwichtig bedrijfsbelang is om een concurrentiebeding op te nemen (dit geldt al voor tijdelijke contracten);
  • als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Deze vergoeding wordt berekend als percentage van het laatstverdiende salaris. Zo’n vergoeding zorgt ervoor dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen.
asselbergs en klinkhamer contracten tekenen

''De regering wil dat het duidelijker wordt onder welke omstandigheden een concurrentiebeding wel of niet mag worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst en wanneer een werkgever er een beroep op kan doen.''

Verwachte gevolgen

Ik ben het ermee eens dat het concurrentiebeding gemoderniseerd dient te worden. Op dit moment worden veel juridische geschillen met betrekking tot een concurrentiebeding voorgelegd aan de rechter. Dat kost tijd en geld. Door het concurrentiebeding te moderniseren verwacht ik dat het aantal geschillen dat voor de rechter wordt gebracht, een stuk minder zal worden.

Tot slot

Het kabinet heeft het doel om eind dit jaar met een wetsvoorstel te komen. De daadwerkelijke inwerkingtreding van het bovenstaande zullen we moeten afwachten. In ieder geval voldoende aanleiding voor werkgevers om goed na te denken over het gebruik van concurrentiebedingen bij het werven van nieuwe werknemers.

Heb je vragen naar aanleiding van dit blog? Neem contact op met mij of met mijn collega’s van de sectie Arbeidsrecht. Wij houden je uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op dit gebied!

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Esther Evenblij

Esther werkt vanaf september 2020 bij de sectie Arbeidsrecht van AK Advocaten, sinds maart 2022 als advocaat. Esther werkt zowel voor werkgevers als voor werknemers.

Meer artikelen van Esther Evenblij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.