Modernisering Arbeidsrecht op komst

14 apr 2023 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

De wereld verandert en dat betekent dat ook de arbeidsmarkt in beweging blijft. Om de veranderende tijdgeest bij te kunnen benen, bestaat de intentie arbeidsrechtelijke regels beter aan te laten sluiten op de praktijk en misstanden te voorkomen.

Voor de komende jaren staan nieuwe maatregelen op stapel. De overheid maakt daarbij gebruik van een beproefd recept. Laat werkgevers- en werknemersorganisaties met elkaar praten en gezamenlijk tot een conclusie komen en handel daarnaar.

Ik wil meer weten over arbeidsrecht

Wat valt er te verwachten?

De overheid zou graag zien dat structureel werk gepaard gaat met een vast contract. Flexibele contracten worden ontmoedigd en werknemers moeten sneller zekerheid krijgen over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze uitgangspunten uiten zich in de volgende voorgenomen veranderingen:

  • werkenden met een oproepcontract krijgen een vast basiscontract voor het aantal uren waarvoor ze tenminste standaard worden ingeroosterd;
  • 0-uren contracten worden verboden (met uitzondering van leerlingen en studenten);
  • Uitzendwerk wordt sneller beloond met een contract met meer zekerheid.

Aanpassing ketenregeling 

Het is de bedoeling de ketenregeling aan te passen om draaideurconstructies te voorkomen. Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten bij een werkgever moet een vast contract moet worden aangeboden. Nu bestaat nog de ontsnappingsmogelijkheid dat een nieuw bepaalde tijd contract mag worden aangeboden als na de laatste contractdatum zes maanden zijn verstreken. In de toekomst wordt die periode van zes maanden opgerekt tot vijf jaar.

ZZP

Hoewel het ZZP-dossier nog veel meer pijnpunten kent en wat mij betreft nogal wat aandacht vraagt in de toekomst is al wel het voornemen bekend gemaakt dat een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers van kracht wordt zodat een vangnet wordt gecreëerd bij arbeidsongeschiktheid. Een verzekering die veel ZZP’ers vandaag de dag niet hebben, omdat ze deze verzekering te duur of onnodig vinden.

asselbergs en klinkhamer contracten tekenen

''Flexibele contracten worden ontmoedigd en werknemers moeten sneller zekerheid krijgen over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.''

Gunstig voor werkgevers?

Je zou je af kunnen vragen of de maatregelen ook voor werknemer gunstige gevolgen hebben. Dat is het geval. Er wordt gedacht aan de mogelijkheid werknemers in een crisisperiode tijdelijk minder te laten werken met behoud van hun WW-rechten. Dit om een crisisperiode te overbruggen. Daarnaast denkt de overheid aan maatregelen om premies voor de werkgevers beperkt te houden, bijvoorbeeld de WW-premie bij een vast basiscontract en in het geval van overwerk.

Toekomst

De politiek is wispelturig. De toekomst zal uitwijzen of alle maatregelen ook de eindstreep halen. De arbeidsmarkt blijft in beweging en het arbeidsrecht volgt. Heb je vragen naar aanleiding van dit blog? Neem contact op met mij of met mijn collega’s van de sectie Arbeidsrecht.

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.