Vanaf augustus kunnen ouders betaald ouderschapsverlof aanvragen

29 jun 2022 Arbeidsrecht Esther Evenblij

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Op dit moment hebben ouders met een arbeidsovereenkomst tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 gaat de regeling voor betaald ouderschapsverlof in, waardoor ouders het ouderschapsverlof deels betaald kunnen opnemen. We hebben de belangrijkste punten uit de regeling voor u op een rij gezet.

Ik wil meer weten over arbeidsrecht

Betaald ouderschapsverlof 

Vanaf augustus van dit jaar kan een werknemer van de 26 weken onbetaald ouderschapsverlof 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Tijdens dit verlof krijgt een werknemer een uitkering van het UWV.

Voorwaarde voor het betaald verlof is dat een werknemer het verlof moet opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind (of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is).

De 9 weken betaald ouderschapsverlof kunnen binnen het eerste levensjaar van het kind aaneengesloten of gespreid worden opgenomen. Ouderschapsverlof dat niet in het eerste jaar wordt opgenomen, kan alsnog later worden opgenomen tot het kind 8 jaar is. Over deze uren ontvangt een werknemer geen uitkering.

Wie heeft recht op betaald ouderschapverlof? 

Het recht op betaald ouderschapsverlof geldt voor een werknemer die:

  • de wettelijke ouder is; of
  • het kind heeft erkend; of
  • samenwoont met het kind en het kind verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld een stiefouder); of
  • de pleegzorgouder of adoptieouder is.

Werkgevers mogen het ouderschapsverlof in principe niet weigeren.

''Vanaf 2 augustus 2022 gaat de regeling voor betaald ouderschapsverlof in, waardoor ouders het ouderschapsverlof deels betaald kunnen opnemen.''

De hoogte en aanvraag van de uitkering 

De uitkering van het UWV bedraagt 70% van het dagloon van de werknemer, met een maximum van 70% van het maximumdagloon. Het maximumdagloon bedraagt per 1 juli 2022 € 232,90.

De uitkering betaald ouderschapsverlof moet door de werkgever bij het UWV worden aangevraagd. Dit kan pas op het moment dat een werknemer minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof heeft opgenomen.

Betaald ouderschapsverlof bij meerdere kinderen

Bij de geboorte van een tweeling of de adoptie van meerdere kinderen heeft een werknemer voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Bij pleegzorg van meerdere kinderen heeft een werknemer slechts recht op in totaal maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof.

Bij een tweeling is de uitkering van het betaald ouderschapsverlof even hoog als bij de geboorte van 1 kind: 70% van het dagloon van de werknemer.

Opbouw vakantiedagen

Over het betaald ouderschapsverlof bouwt een werknemer vakantiedagen op. Over het onbetaalde deel niet. Dit geldt in elk geval voor de wettelijke vakantiedagen. Over de bovenwettelijke vakantiedagen zouden andere afspraken gemaakt kunnen worden, of kunnen andere afspraken van toepassing zijn in de cao.

Heeft u vragen over het betaald ouderschapsverlof? Neem dan contact met mij op of een van mijn collega’s van de sectie Arbeidsrecht.

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Esther Evenblij

Esther werkt vanaf september 2020 bij de sectie Arbeidsrecht van AK Advocaten, sinds maart 2022 als advocaat. Esther werkt zowel voor werkgevers als voor werknemers.

Meer artikelen van Esther Evenblij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.