Werknemer verschijnt niet bij bedrijfarts, wat nu?

07 mei 2024 Arbeidsrecht Frans van Meer

Regelmatig worden wij gebeld door werkgevers, omdat een werknemer niet is verschenen op het spreekuur van de bedrijfsarts. De vraag die wij dan krijgen: wat nu?

Ik wil meer weten over arbeidsrecht

Werknemer is verplicht om naar de bedrijfsarts te gaan

Net als de werkgever heeft de werknemer verplichtingen in het kader van de re-integratie bij ziekte. Een van die verplichtingen is dat hij periodiek de bedrijfsarts bezoekt zodat deze kan beoordelen of de werknemer vanwege zijn ziekte wel of niet of alleen in aangepast werk kan werken.

Controleer de oproep en bel de werknemer

Verschijnt de werknemer niet, controleer dan eerst of de oproep naar het juiste adres is verstuurd. Als dat is gebeurd, neem dan contact op met de werknemer en vraag waarom hij niet is verschenen. Er kan natuurlijk een goede reden zijn waarom de werknemer niet is komen opdagen. Laat de werknemer opnieuw door de bedrijfsarts uitnodigen voor een consult.

Geen ‘geldige reden’? Waarschuw voor opschorting van het loon

Als de werknemer niet verschijnt op de afspraak met de bedrijfsarts en de bedrijfsarts daarom kan niet beoordelen of de werknemer ziek is (en dus recht heeft op loon gedurende de tijd dat hij niet werkt), dan kan de werkgever de betaling van het loon opschorten.

Opschorting van het loon betekent dat het loon niet wordt betaald zolang de werknemer de controlevoorschriften niet opvolgt. Verschijnt de werknemer alsnog bij de bedrijfsarts en oordeelt de bedrijfsarts dat de werknemer daadwerkelijk ziek is, dan heeft werknemer met terugwerkende kracht recht op het (opgeschorte) loon.

Kan de werknemer geen goede reden geven voor het niet verschijnen bij de bedrijfsarts, waarschuw de werknemer dan schriftelijk voor een opschorting van de loonbetaling indien hij op de tweede afspraak ook niet verschijnt. Die waarschuwing kan ook al worden gegeven voorafgaand aan het eerste consult bij de bedrijfsarts.

richtlijnen letselschaderaad 2023

''Als de werknemer niet verschijnt bij de bedrijfsarts kan de werkgever de betaling van het loon opschorten.''

Bevestig, zo nodig, de opschorting van het loon

Indien de werknemer dan (opnieuw) niet komt opdagen, dan kan de loonbetaling worden opgeschort. Bevestig de opschorting van de loonbetaling ook weer schriftelijk.

De kosten van de ‘no show’

Een andere vraag die werkgevers vaak stellen is: wat doe ik met de kosten van de arbodienst? De arbodienst brengt immers de kosten van het consult in rekening, ook als de werknemer niet is komen opdagen.

Die kosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij de werknemer of worden verrekend met het salaris, ook niet als dat is opgenomen in het verzuimreglement. Door de werkgever gemaakte kosten of door de werknemer veroorzaakte schade mag alleen in heel specifieke gevallen met het loon worden verrekend. Het ‘missen’ van het consult bij de bedrijfsarts is niet zo’n specifieke situatie.

Samengevat

Als werkgever doe je dus het volgende bij een no-show van een werknemer:

  1. Check of de werknemer correct is opgeroepen;
  2. Informeer bij de werknemer waarom hij niet is verschenen;
  3. Laat de werknemer opnieuw oproepen door de arbodienst;
  4. Wijs werknemer er schriftelijk op dat indien hij opnieuw niet verschijnt, dan de loonbetaling wordt opgeschort;
  5. Schort de loonbetaling op als de werknemer ondanks de waarschuwing niet verschijnt.

Wil je meer weten over de verplichtingen van werkgever en werknemer bij re-integratie? Neem dan direct contact op met mij of mijn collega’s van de sectie arbeidsrecht. Wij helpen je graag.

Maak vrijblijvend een afspraak

Over de blogger
Frans van Meer

Frans werkt sinds januari 2008 bij AK Advocaten. Hij houdt zich met name bezig met het Arbeidsrecht.

Meer artikelen van Frans van Meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.