Wettelijk rouwverlof: een goed idee?

19 jun 2024 Arbeidsrecht Esther Evenblij

Het verlies van een dierbare is een emotioneel zware periode. Werknemers die te maken krijgen met het overlijden van een partner, ouder of een minderjarig kind, hebben vaak behoefte aan tijd om te rouwen. De wettelijke bescherming van de rouwende werknemer is momenteel beperkt.

Een wettelijke regeling voor rouwverlof ontbreekt. Vreemd wellicht wanneer dit wordt afgezet tegen bijvoorbeeld de uitputtende regeling van diverse typen verlof na de geboorte van een kind.

Het komt nu vaak voor dat werknemers zich ziek melden of (te) snel aan het werk gaan en de ervaring is dat dit regelmatig leidt tot (langdurig) uitval van werknemers na het verlies van een dierbare.

Op 15 mei 2024 is het Wetsvoorstel invoering rouwverlof ingediend. Dit voorstel beoogt een basis in de wet vast te leggen voor rouwverlof.

Ik wil meer weten over arbeidsrecht

Hoe zit het nu?

Op dit moment biedt de wet bij overlijden en/of de uitvaart van een dierbare calamiteiten- of kort verzuimverlof. Gedurende dit verlof heeft de werknemer recht op behoud van loon. Dit verlof is echter kortdurend en in de praktijk komt dit verlof erop neer dat een werknemer vrij heeft vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart. Deze regeling is niet bedoeld als rouwverlof. Cao’s en bedrijfsregelingen kennen in de praktijk wel vaak een regeling die werknemers betaald verlof geeft in de periode tot en met de uitvaart, maar kennen nauwelijks een aanvullende regeling voor rouwverlof.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Het wetsvoorstel introduceert een minimumnorm van vijf doorbetaalde verlofdagen na de uitvaart voor werkende ouders met minderjarige kinderen, waarvan één van de ouders of minderjarige kinderen overlijdt.

Het voorstel richt zich op de geleidelijke terugkeer van de rouwende werknemer op de werkvloer en heeft als doel het (langdurig) verzuim na verlies van een geliefde terug te dringen, zodat het qua verzuimkosten een besparing voor werkgevers oplevert.

Verder heeft het wetsvoorstel volgens de initiatiefnemers als doel om voor meer duidelijkheid te zorgen: ‘Het is voor werkgevers onduidelijk wat van hen verwacht wordt bij een werknemer die geconfronteerd wordt met het verlies, wat soms tot handelingsverlegenheid leidt of juist tot handelen met averechts effect’.

kaarsen quote blog rouwverlof

''Het wetsvoorstel introduceert een minimumnorm van vijf doorbetaalde verlofdagen na de uitvaart voor werkende ouders met minderjarige kinderen, waarvan één van de ouders of minderjarige kinderen overlijdt.''

Reikwijdte

De reikwijdte van het wetsvoorstel is naar mijn mening te beperkt om problemen op te lossen, al was het maar omdat het alleen van toepassing is bij het overlijden van een ouder met minderjarige kinderen of bij het overlijden van een minderjarig kind. Alle overige gevallen vallen dus niet onder dit verlof. Ook de duur is (te) beperkt.

Tip werkgevers

Zolang er geen wettelijke basis is voor rouwverlof, doen werkgevers er naar mijn mening verstandig aan om na te denken over een eigen regeling en om in gesprek te gaan met een rouwende werknemer, om zijn behoefte te begrijpen en maatwerk te kunnen bieden bij rouwverwerking en terugkeer naar de werkvloer.

Ik blijf de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel volgen. Neem bij vragen contact op met mij of met mijn collega’s van de sectie arbeidsrecht.

Benieuwd naar de details? Je vindt de stukken op de website van de overheid.

Maak vrijblijvend een afspraak

Over de blogger
Esther Evenblij

Esther werkt vanaf september 2020 bij de sectie Arbeidsrecht van AK Advocaten, sinds maart 2022 als advocaat. Esther werkt zowel voor werkgevers als voor werknemers.

Meer artikelen van Esther Evenblij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.