Publicaties

Arbeidsrecht

Een (loze) belofte tot contractverlenging Wat heb je als werknemer aan een passage in de arbeidsovereenkomst waarin is opgenomen ‘dat het bij functioneren naar wederzijdse tevredenheid, de intentie is om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’? Kun je dan, als werknemer, bij voldoende functioneren een vast contract afdwingen? Nee, heeft het gerechtshof Amsterdam recentelijk bepaald. Afspraak tussen werkgever en werknemer was dat een half jaar na indiensttreding een evaluatie van het functioneren van de werknemer zou plaatsvinden. Bij deze evaluatie werd vastgesteld dat de werknemer naar tevredenheid functioneerde. Toch werd de werknemer te kennen gegeven dat de arbeidsovereenkomst niet werd omgezet. Het functioneren van de werknemer was daarvoor niet de reden. Het contract werd niet omgezet vanwege tegenvallende resultaten. Het hof oordeelde dat van een echte ‘afspraak’ tot omzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geen sprake was. Uit de bewoordingen van de arbeidsovereenkomst bleek slechts dat het de ‘bedoeling’ was om tot omzetting in een vast contract over te gaan. Omdat een echte toezegging nooit was gedaan, mocht de werknemer er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat het tijdelijke arbeidscontract zou worden omgezet in een vast arbeidscontract. De werknemer kon een vast dienstverband daarom niet afdwingen. Heeft u een geschil met uw werkgever of werknemer over arbeidsvoorwaarden, de inhoud of de voortzetting van een arbeidsovereenkomst, belt u dan met een van de advocaten van de sectie arbeidsrecht van AK Advocaten. Arbeidsrecht