Publicaties

Arbeidsrecht

Geen arbeid, geen loon... Deze hoofdregel gaat niet altijd op. Een uitzondering geldt bijvoorbeeld in het geval dat een werknemer ziek is en als gevolg daarvan niet werkt. Bij ziekte hoeft echter niet altijd loon te worden betaald. Zo heeft een werknemer geen recht op loon wanneer hij de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. Van opzet is in de praktijk niet snel sprake. Een kantonrechter heeft recent wel geoordeeld dat sprake is van opzet tijdens een herstelperiode na een cosmetische ingreep zonder medische noodzaak. De werknemer weet dan immers dat hij na de ingreep een bepaalde periode niet in staat zal zijn arbeid te verrichten. Volgens de rechter kan de werkgever betaling van het loon dan stopzetten. Het is goed om te weten dat ook andere stopzettingsgronden in de wet een rol kunnen spelen in het re-integratietraject. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan een werknemer die zijn genezing belemmert of passende arbeid weigert. Ten einde een loonsanctie van UWV te voorkomen, dient een werkgever pro-actief gebruik te maken van de mogelijkheid de loonbetaling te stoppen of op te schorten. Van een werkgever wordt namelijk verwacht dat hij tijdig ingrijpt wanneer een werknemer niet meewerkt aan re-integratie. Mijn advies aan de ondernemer is om de werknemer daarom tijdig in kennis te stellen van het voornemen om een sanctie op te leggen nadat zich een loonstopzettings- of opschortingsgrond voordoet. Arbeidsrecht