Publicaties

Arbeidsrecht

Social media tijdens werktijd De werkgever heeft een instructiebevoegdheid. Onder deze bevoegdheid vallen ook instructies betreffende het gebruik van social media. De instructiebevoegdheid van de werkgever is echter niet onbegrensd. De werknemer heeft namelijk rechten die door de werkgever moeten worden gerespecteerd. Te denken valt daarbij aan het recht op privacy en het recht op vrije meningsuiting. De instructiebevoegdheid van de werkgever kan botsen met de rechten van de werknemer. Ook de rechten van werknemers zijn niet onbegrensd. Dit betekent dat de werkgever de grondrechten van zijn werknemers tot op zekere hoogte en onder bepaalde voorwaarden mag inperken. Om een inperking van grondrechten toelaatbaar te maken, is het noodzakelijk dat deze inperking een gerechtvaardigd doel dient en de inperking proportioneel is. De werkgever kan op grond van zijn instructiebevoegdheid regels invoeren met betrekking tot het gebruik van social media. Beperkt (privé)gebruik (in duur en frequentie) van social media dient door de werkgever echter toegelaten te worden. Het is vaak lastig in te schatten of de werknemer meer tijd spendeert aan het gebruik van sociale media dan is toegelaten. Daarom kan het raadzaam zijn om met behulp van het instructierecht een social mediabeleid aan werknemers op te leggen. Het gaat hier immers om een maatregel ten aanzien van de goede orde in de onderneming. De advocaten van de sectie arbeidsrecht van AK voorzien u op dit punt graag van advies. Arbeidsrecht