Raad van Arbitrage voor de Bouw: Artist’s Impression

18 feb 2014 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
De Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt regelmatig geconfronteerd met de vraag wat de waarde is van een Artist’s Impression. Een paar weken geleden heeft de Raad over dit onderwerp wederom een uitspraak gedaan. In de verkoopbrochure was beschreven dat het appartement voorzien was van elektrisch bedienbare buitenzonwering van horizontale lamellen, zowel op de zuidzijde als op de westzijde. De buitenzonwering was op de zuidzijde wel aangebracht, maar aan de westzijde niet. Omdat de zonwering wel op de tekening stond heeft de opdrachtgever bezwaar tegen het niet aanbrengen van de zonwering aan de westzijde. De aannemer verweerde zich met de stelling, dat de tekening een fout was van de artist’s impression tekenaar. Dit laatste was – ik zou haast zeggen uiteraard – niet herkenbaar voor de koper van het appartement. De koper mocht erop vertrouwen dat de zonwering conform de artist’s impression zou worden geplaatst, zo oordeelde de Raad. De aannemer deed nog een beroep op de bij de brochure behorende technische omschrijving. Ook dit beroep ging niet op omdat koper er op mocht vertrouwen dat wat op de tekening stond, ook zou worden geleverd. Vervolgens beriep de aannemer zich er op, dat volgens de algemene voorwaarden de aannemer gerechtigd was om wijzigingen aan te brengen indien dit tijdens de bouwfase noodzakelijk, danwel wenselijk zou zijn. De arbiter stelde vast dat van een noodzakelijk of wenselijke wijziging geen sprake was, al was het alleen al omdat de aannemer had verklaard dat er sprake was van een fout in de tekening. Ook het laatste argument, dat het plaatsen van de zonwering technisch gezien niet mogelijk was, baatte de aannemer niet. Het gaat, aldus de arbiter, immers te ver om van een koper te verlangen dat hij bij de beslissing over de koop van het appartement toetst of de door aannemer in de verkoopbrochure genoemde en op de tekening geplaatste zonwering wel technisch mogelijk is. Het bovenstaande leidde tot een veroordeling van de aannemer om de kosten van het alsnog aanbrengen van de zonwering te voldoen. De les die hieruit kan worden getrokken is dat aannemers er goed aan doen om ook in tijden waarin verkoop moeilijker gaat met juiste informatie te komen. De indruk die een artist’s impression moet geven, moet in grote lijnen overeenstemmen met de werkelijkheid. Dit is alleen anders als er strijdigheid is met andere contractstukken die meer gedetailleerde informatie bevat; dan gaan die stukken voor of indien de artist’s impression niet overeenstemt met de bestaande situatie en vaststaat dat de koper er van op de hoogte was.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.