Asselbergs-Klinkhamer
Juridisch advies nodig? Maak een afspraak
25
FEB
2019
Redelijkheid versus emoties in de rechtzaal

Carnavalsmasker beter dan echte emoties in de rechtzaal?

In de rechtszaal krijgt een boos slachtoffer vaak minder begrip dan een redelijk slachtoffer. Er is in mijn dertigjarige carrière een paar keer tegen mij gezegd: “Je hebt je klant niet in de hand.” (door de advocaat van een wederpartij) of: “Wilt u uw klant vragen rustig ...
18
AUG
2018
Vrouw in therapie na arbeidsongeval

De psychische gevolgen van een arbeidsongeval

Arbeidsongevallen komen in Nederland vaak voor. Jaarlijks raakt nog altijd een groot aantal mensen gewond tijdens de uitoefening van hun werk. In 2017 liep 3,4% van de werknemers een vorm van arbeidsletsel (letselschade) op. 1,2% van de werknemers verzuimde naar aanleiding van...
09
AUG
2018
arbeidsongevallen met machines

Arbeidsongevallen met machines

Op de werkgever rust een ruime zorgplicht. Dit houdt in dat hij allereerst de risico’s binnen zijn bedrijf moet inventariseren (ook wel: risico-inventarisatie). Als die in kaart zijn gebracht, moet hij voorzorgsmaatregelen nemen. Deze maatregelen moeten gericht zijn op de...
01
JUN
2018
Ook na overlijden recht op privacy

Ook na overlijden recht op privacy

Ook na overlijden geldt het medisch beroepsgeheim van artsen. Onlangs bleek echter wederom dat het beroepsgeheim na overlijden (deels) doorbroken kan worden. In dit blog bespreek ik deze recente casus. De casus Een volwassen zoon woont op hetzelfde adres als zijn moeder. Hij...
27
MRT
2018
Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid: schadevergoeding voor mishandeling van werknemer

We kunnen het ons haast niet voorstellen dat een akkefietje met een collega leidt tot een vechtpartij. Toch gebeurt dat vaker dan we denken. Op grond van de wet moet de werkgever zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Maar hoever gaat deze verplichting? Kun je als...
26
FEB
2018
Privacy na overlijden

Het recht op privacy na overlijden: hoe zit het eigenlijk?

Het beroepsgeheim van de dokter is een belangrijk privacyrecht van de patiënt: het recht om onbevreesd naar een arts te kunnen gaan en alles te kunnen vertellen, zonder angst dat die arts daar met iemand anders over praat. De hoofdregel is dus dat een arts zonder toestemming van...
21
DEC
2015
smartengeld

Slachtoffers hebben rechten

Nog steeds komt het voor dat een verzekeringsmaatschappij zonder onderbouwing NEE zegt tegen een claim. En zich in allerlei bochten wringt om aan betaling te ontkomen. Nee-zeggen, afhouden, afwijzingen van claims niet onderbouwen. Slachtoffers hebben er recht op fatsoenlijk...
09
JUN
2015
mediation

Drie MfN-studiemiddagen ‘mediation bij letselschade’

op 18 en 25 augustus en op 1 september as. Uw docenten zijn George Smits en Ferda van Benthem. Bij de afhandeling van letselschadezaken wordt mediation steeds vaker ingezet om tot een definitieve afronding van de zaak te komen. De verwachting is dat de komende jaren ook in minder...
02
MRT
2015

e-bike fietser moet verplicht worden een helm te dragen

Met name oudere e-bikers vormen voor zichzelf en voor anderen een gevaar op de weg. Het aantal ongevallen waarbij een e-bike betrokken was neemt toe. Neurologen luiden de noodklok en signaleren steeds ernstiger hersenletsel als gevolg van de toegenomen populariteit van d...
15
DEC
2014

Straffen leidt niet tot het vertellen van de waarheid

Kinderen liegen niet mínder als hen een straf voor leugens in het vooruitzicht wordt gesteld, blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Voor mij is dit een open deur die wordt ingetrapt, in een week waarin ook nog eens blijkt dat de CIA martelt om de waarheid uit mensen te...
12