Avondklok: het vervolg

26 feb 2021 Algemeen Erik van Loon

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Het gerechtshof Den Haag heeft aangekondigd vandaag uitspraak te zullen doen in het kort geding dat Viruswaarheid.nl is gestart tegen de Staat om opheffing van de avondklok voor elkaar te krijgen. In mijn vorig blog heb ik stilgestaan bij een aantal procesrechtelijke aspecten van deze kwestie. Vanuit dat perspectief ben ik wederom benieuwd naar het arrest van het gerechtshof.

Twee vragen

Inmiddels heeft de Staat een nieuwe wet aangenomen die de avondklok zou moeten legitimeren. Wat daarvan ook zij, procesrechtelijk gezien, roept dat bij mij in ieder geval twee vragen op:

  • In de eerste plaats de vraag in hoeverre Viruswaarheid.nl nog steeds een zogenoemd spoedeisend belang heeft bij haar vordering tot opheffing van de avondklok? 
  • In de tweede plaats de vraag in hoeverre Viruswaarheid.nl in wezen nog voldoende belang heeft bij haar vordering?

Spoedeisend belang?

Met betrekking tot de eerste vraag is van belang om te weten dat een vordering in kort geding slechts bedoeld kan zijn voor spoedeisende gevallen. De eisende partij zal om die reden moeten toelichten waarom hij een zogenoemd spoedeisend belang heeft bij zijn vordering. Vaak kan het spoedeisende belang worden afgeleid uit de aard van de vordering zelf. 

Bij een vordering, strekkende tot het tegenhouden van een bepaalde publicatie die voor een specifieke datum staat gepland, is het spoedeisende belang van de eiser gegeven. 

Indien de eiser echter betaling vraagt van een geldsom (wat in kort geding slechts in uitzonderlijke gevallen is toegelaten), zal minder duidelijk zijn waarom de eisende partij daarbij een spoedeisend belang heeft. De eisende partij zal dit nader moeten toelichten. Kan de eiser dat spoedeisende belang niet aantonen, zal zijn vordering worden afgewezen. 

Volgens de Hoge Raad dient dat spoedeisende belang in hoger beroep nog steeds aanwezig te zijn. Het is dus niet voldoende dat in eerste aanleg reeds is geoordeeld dat er een spoedeisend belang is. Dáármee is een spoedeisend belang in hoger beroep nog niet gegeven. De rechters in hoger beroep zullen opnieuw moeten beoordelen in hoeverre op dat moment sprake is van een spoedeisend belang.

Gelet op de ontwikkelingen rondom de avondklok kan ik mij voorstellen dat men gerede twijfel kan hebben bij de aanwezigheid van het spoedeisend belang bij de vordering van Viruswaarheid.nl.

Voldoende belang?

Met betrekking tot de tweede vraag geldt artikel 3:303 BW. Dit artikel bepaalt, dat zonder voldoende belang niemand een rechtsvordering toekomt. Gelet op de nieuwe wetgeving van de Staat is maar zeer de vraag of Viruswaarheid.nl nog steeds enig belang heeft bij haar vordering. Die vordering strekt weliswaar tot opheffing van de avondklok, maar is gebaseerd op het argument dat de onderliggende wetgeving voor deze avondklok niet juist tot stand zou zijn gekomen. Met de nieuwe wetgeving die de Staat vorige week door de Eerste en Tweede Kamer heeft gedrukt, is dat argument van Viruswaarheid.nl komen te vervallen. Het zou kunnen dat het Gerechtshof Den Haag om die reden van oordeel is dat Viruswaarheid.nl geen voldoende belang heeft bij haar vordering. 

Conclusie

Alles overziend kom ik tot de conclusie dat het Gerechtshof Den Haag zich er vandaag zomaar eens gemakkelijk van kan afmaken. Het gerechtshof heeft immers twee argumenten van procesrechtelijke aard om de vordering van Viruswaarheid.nl af te wijzen, zonder dat het gerechtshof daarbij een oordeel hoeft te geven over de inhoud van die vordering. Ik ben in ieder geval nog steeds razend benieuwd naar het arrest en de overwegingen van het gerechtshof. 

Contact opnemen

Over de blogger
Erik van Loon

Binnen het ondernemingsrecht heeft Erik twee duidelijke specialisaties: het faillissementsrecht en het rechtspersonen- & vennootschapsrecht. Het zijn voornamelijk ondernemers die vertrouwen op deze specialistische kennis van Erik.

Meer artikelen van Erik van Loon
Erik van Loon

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.