Begunstigingstermijn van tien jaar is verkapt gedogen

11 sep 2014 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Wanneer een recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan permanent wordt bewoond, dan moeten burgemeester en wethouders daar handhavend tegen optreden. Burgemeester en wethouders kunnen alleen van handhaving afzien als er concreet zicht bestaat op legalisering, dat wil zeggen als er op z’n minst een ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen waarmee het gebruik wordt gelegaliseerd. Gemeenten voelen er echter niet altijd iets voor om over te gaan tot handhaving, omdat het politiek gevoelig ligt of omdat de situatie al jarenlang bestaat. Men zoekt daarom naar andere manieren om te voorkomen dat bewoners van recreatiewoningen worden gedwongen om ergens anders te gaan wonen. Zo wordt bijvoorbeeld een last onder dwangsom opgelegd, maar wel met een begunstigingstermijn van vele maanden of zelfs jaren.

Begunstigingstermijn te lang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert had een last opgelegd tot beëindiging van permanente bewoning van recreatiewoningen op Parc Patersven te Wernhout op straffe van een dwangsom van € 25.000,--. Daarbij was de begunstigingstermijn echter gesteld op maar liefst tien jaar. De rechtbank maakt hier korte metten mee. Een begunstigingstermijn moet lang genoeg zijn om een einde te maken aan een de overtreding, maar er zijn geen redenen om aan te nemen dat tien jaar nodig is om de woning te verlaten. De rechtbank wijzigt de begunstigingstermijn daarom zelf van tien jaar naar een jaar, te rekenen vanaf de dag van verzending van de uitspraak. De hoogste bestuursrechter bekrachtigde dit oordeel op 2 juli jl.

Verkapt gedoogbesluit

Het is vervelend voor de bewoners van Parc Patersven, maar deze uitspraak bevestigt eens te meer dat een begunstigingtermijn niet zodanig lang mag worden dat in feite een verkapt gedoogbesluit ontstaat. In november 2014 zal de door de rechtbank gestelde begunstigingstermijn eindigen. Dat betekent dat het besluit van de gemeenteraad om van Parc Patersven geen zesde woonkern te maken dan eindelijk haar vervelende uitwerking zal krijgen.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.