Wie beschermt de ‘krasse knar’?

08 dec 2014 Letselschaderecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
[caption id="attachment_6596" align="alignnone" width="620"] Old couple on bridge http://barnimages.com/[/caption] Op 28 november 2014 was ik spreker op het Landelijk jaarcongres van de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA). Het onderwerp van het congres was “Krasse Knarren”. Een actueel onderwerp, gelet op het feit dat de vergrijzing en de levensverwachting van de mens in ons land in een rap tempo toeneemt.

Beschermingsmaatregel

Dat mensen steeds ouder worden, vraagt op verschillende terreinen aandacht. In mijn praktijk van gezondheidsrecht en letselschade merk ik dat de medische en juridische problematiek bij ouderen anders is dan die bij jongeren en bijzondere aandacht vraagt. Zo zal een ouder persoon die niet meer (helemaal) voor zichzelf kan zorgen (juridische) bescherming nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een onderbewindstelling, een ondercuratelestelling of een mentorschap. Deze beschermingsmaatregelen zijn met name bedoeld om de betrokkene te beschermen tegen anderen die mogelijk misbruik van de situatie willen maken.

Een triest praktijkvoorbeeld

Bescherming kan ook aan de orde zijn wanneer een mantelzorger een situatie niet meer aan kan. Een trieste zaak die afgelopen zomer speelde bij de rechtbank Midden-Nederland illustreert dit. In die zaak heeft een man zijn echtgenote om het leven gebracht door haar te wurgen. De man werd hiertoe gedreven doordat hij zijn echtgenote zag lijden onder de ziekte van Parkinson, beginnende Alzheimer en astma. De man verzorgde zijn zieke vrouw thuis, maar dit was hem teveel geworden. Hulp in de vorm van een opname, maar ook overige hulp, had het echtpaar geweigerd. Dit weigeren van hulp (“Ik heb mijn vrouw beloofd dat zij niet naar een verpleeghuis hoeft.”) herinnert mij aan vergelijkbare situaties die ik heb meegemaakt in de jaren dat ik in Breda in de gezondheidszorg werkzaam was. Vanuit de reguliere zorgsector kon in die tijd niet worden ingegrepen wanneer een patiënt bescherming nodig had door het aanvragen van bijvoorbeeld een mentorschap. Sinds de regelingen van de curatele, het beschermingsbewind en mentorschap in 2014 zijn gewijzigd, is het gelukkig wel mogelijk dat een dergelijke beschermingsmaatregel wordt aangevraagd door een zorginstelling die verzorging en (ambulante) begeleiding biedt aan patiënten/cliënten.

Laat bescherming niet te laat komen

Veelal zal een beschermingsmaatregel pas aan de orde zijn wanneer sprake is van zodanige cognitieve stoornissen dat de betrokkene wilsonbekwaam is of zal worden. Bijvoorbeeld als gevolg van dementie of als gevolg van een ongeval waarbij hersenletsel is opgelopen. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks gemiddeld 18.000 ouderen worden behandeld op een Spoedeisende Hulp-afdeling van een ziekenhuis als gevolg van een val op straat. Het kan dan gaan om een ongeval met een rollator, een scootmobiel of een fiets. De komst van de elektrische fiets leidt bovendien tot een extra toename van ongevallen onder ouderen. Uiteraard zal niet direct elk ongeval leiden tot hersenletsel waardoor (onmiddellijk) een beschermingsmaatregel nodig is. Ik ben wel van mening dat naasten van ouderen, maar ook de belangenbehartigers van ouderen in een letselschadezaak zich wel de vraag zullen moeten stellen of een beschermingsmaatregel aan de orde is, zodat (schrijnende) misbruiksituaties van onze ouderen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Eén reactie op “Wie beschermt de ‘krasse knar’?”

 1. Beste Barbara,

  Wij zitten in een situatie waarbij mijn demente moeder financieel wordt geëxploiteerd.

  Van totaal 8 kinderen zijn er 3 die samenspannen en sinds 2009 volop hebben genoten van haar financiën. Nu het geld bijna op is willen ze haar kwijt.

  Nu is het zo dat er sinds 2011 geconstateerd is dat ze een gevorderde dementie hadden en dat was door mijn zus ontkent waarbij eraan de huisarts is verzocht die Diagnose te verwijderen. Ondertussen is het door het ziekenhuis vastgesteld dat ze idd dement is maar omdat ik niet de verzorger ben mag ik deze vaststelling en de dossier niet bemachtigen. Mijn moeder heeft hierdoor nooit de juiste behandelingen gekregen. Nu is het mijn vraag kunnen we haar dementie verklaring afdwingen en haar onder een onafhankelijk bewind stellen?

  Groet,

  Hasan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.