Schrijf bestek niet toe naar één leverancier

31 okt 2014 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Recent waren er berichten dat de politie er bij de aanschaf van politieauto’s toch een voorkeur voor had het bestek toe te schrijven naar één bepaald automerk, te weten Volkswagen. Persoonlijk zou ik denken, als je dan toch een bestek toeschrijft naar een bepaalde leverancier, zoek dan een snelle stoere bak uit en geen Volkswagen. Maar goed, dat is niet de kern van de discussie en slechts de subjectieve mening van de schrijver van deze blog. Ook een aanbesteding van veertigduizend portofoons zou in september 2014 oneerlijk zijn verlopen. Waar gaat het mis bij de politie en hoe kom je erachter?

Bestekvoorwaarden in strijd met regels aanbestedingsrecht

Zo’n discussie begint altijd doordat concurrenten op het gebied van in dit geval de autobranche of telecomsector opvalt dat in de uitvraag de bestekvoorwaarden zo zijn opgesteld dat er uiteindelijk maar één concrete keuze gemaakt mag worden cq. één concrete gegadigde overblijft. Dit soort praktijken zijn onacceptabel en het is volledig terecht dat de OM dit soort kwesties hard aanpakt, want dit is ontegenzeggelijk in strijd met regels van aanbestedingsrecht en integriteitsregelgeving bij de politie. Toch merkwaardig dat bij zo’n grote organisatie als de politie men kennelijk de inkopers niet in het gareel kan houden.

Bestek naar één partij is onrechtmatig

Juridisch is er duidelijk een bestendige lijn. Het toeschrijven van een bestek naar één bepaalde partij is onrechtmatig. In een vonnis van de rechtbank Zeeland West Brabant van 27 mei 2014 oordeelde de voorzieningenrechter dat een aanbesteding van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant niet proportioneel verlopen was, omdat een bepaalde module voor mobilofoons enkel door één bepaalde leverancier tijdig geleverd kon worden. Onrechtmatig dus.

Duur rapportje

In de kwestie over de 40.000 portofoons is inmiddels een rapport uitgebracht. Op zich wel humoristisch is de conclusie van het rapport van de Commissie Schouten/ Telgen dat “geadviseerd werd niet langer te focussen op één leverancier”. Waarschijnlijk een duur rapportje met een conclusie die men ook wel had kunnen trekken door simpelweg bestaande jurisprudentie op dit gebied te bekijken. Moraal van het verhaal is in elk geval, bekijk kritisch een bestek (inschrijfvoorwaarden) en mocht blijken dat er slechts één partij aan de voorwaarden kan voldoen, trek dan aan de bel bij de aanbestedende dienst of de rechter!

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Eén reactie op “Schrijf bestek niet toe naar één leverancier”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.