Blurring in detailhandel, horeca en dienstverlening is hot!

25 feb 2016 Omgevingsrecht Boudewijn Baan

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Een kapper die koffie schenkt. Een kledingzaak serveert wijn met een toastje. Steeds vaker combineren ondernemers verschillende functies, zoals horeca en retail, cultuur en dienstverlening. Dit mengen van functies wordt “blurring” genoemd. De wens van ondernemers om blurring toe te passen is begrijpelijk, zeker nu de detailhandel door de omzetdaling een forse toename van leegstand heeft te maken. Het bedenken van vernieuwende concepten om de klanten een bijzondere beleving te bieden, geeft nieuwe kansen voor de detailhandel. In de praktijk blijken echter die vernieuwende concepten te stranden op gemeentelijke regelgeving zoals het bestemmingsplan, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de drank- en horecawet, de winkeltijdenwet en de huurovereenkomst. Veelal zal op basis van de regelgeving een ontheffing bij de gemeente moeten worden gevraagd en is het dus niet zomaar toegestaan! De huurovereenkomstg schrijft vaak dwingend een bepaald gebruik voor. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Platform 31 en Bro hebben in het kader van de pilot “Verlichte regels” een infographic samengesteld over enkele van hierboven genoemde voorbeelden. In beeld is gebracht wat wel en niet mag bij het mengen van detailhandel en horeca. Deze infographic (een overzichtposter) met enkele handige tips is te downloaden via Platform31. Helaas blijken na raadpleging van deze infographic de mogelijkheden in de praktijk beperkt en slechts op zeer kleine schaal toepasselijk. Het bestemmingsplan bevat soms een bepaling dat naast de hoofdfunctie (bijvoorbeeld detailhandel) ook een ondergeschikte functie (bijvoorbeeld horeca) is toegestaan, maar een definitie van ‘ondergeschikt’ ontbreekt veelal, waardoor dit leidt tot rechtsonzekerheid bij de ondernemer. Om blurring effectiever toe te staan en dus bijvoorbeeld in de winkelstraat te stimuleren, zal het bestemmingsplan moeten worden voorzien van flexibelere bestemmingen. Uiteraard kan het bestemmingsplan gewijzigd worden of kan er een relatief gemakkelijk een ontheffing worden verkregen, maar niet alle gemeenten werken daar zonder meer aan mee. Vaak wordt als reden aangevoerd dat het beleid over blurring nog niet is opgesteld. Het zou mooi zijn als gemeenten tijdig inspelen op een duidelijke maatschappelijke trend waaraan grote behoefte bestaat. Ook dat getuigt van goed besturen!

Over de blogger
Boudewijn Baan

Boudewijn heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, onteigeningsrecht en milieurecht.

Meer artikelen van Boudewijn Baan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.