Asselbergs-Klinkhamer
Juridisch advies nodig? Maak een afspraak

Rechtbank legt bevoegdheid opslagverhoging banken aan banden!

Toetsing met terugwerkende kracht mogelijk!

Lees meer
26
FEB
2018
AVG vastgoedbranche

Pas op: AVG-day 25 mei 2018 nadert met rasse schreden!

Met haast D-day-achtige proporties wordt 25 mei 2018, de dag waarop de nieuwe privacyregels van kracht worden, geschetst. Op zich opmerkelijk, omdat veel zaken uit deze wet feitelijk al lang op ons allen van toepassing zijn. De verplichting om datalekken te voorkomen en te melden...
23
FEB
2018
Stedelijke ontwikkeling

Duidelijkheid en onduidelijkheid over het begrip stedelijke ontwikkeling

De hoogste bestuursrechter heeft onlangs meer duidelijkheid gegeven over de uitleg van het begrip ‘stedelijke ontwikkeling’. De invulling van dat begrip is voor de praktijk van belang, omdat een stedelijk ontwikkelingsproject niet met de kruimelregeling mag worden gerealiseerd....
05
FEB
2018
Bouwkundige keuring

Huis kopen onder voorbehoud van bouwkundige keuring is per 1 februari 2018 de standaard

Haastige spoed is zelden goed Het is op dit moment dringen op de woningmarkt. Dit leidt geregeld tot een situatie waarin een bod wordt gedaan zonder dat de (potentiële) koper een goed beeld heeft van de staat van de woning. Na ondertekening van de ‘voorlopige’...
09
JAN
2018
380 kV tracé

Nu al schadevergoeding voor 380 kV tracé in de achtertuin?

Er is een nieuwe hoogspanningsverbinding gepland tussen Rilland en Tilburg: het nieuwe 380 kV. Netwerkbeheerder TenneT en het Ministerie van Economische Zaken houden in diverse gemeenten waar het nieuwe 380 kV tracé is gepland voorlichtingsbijeenkomsten. De...
23
DEC
2017
onteigening

Bij onteigening tuin wordt meer dan alleen prijs per vierkante meter vergoed

Stel, u woont aan een provinciale weg of Rijksweg. Die weg wordt als gevolg van een toename van verkeer verbreed met een extra rijbaan, parallelweg en eventueel een fietspad. Na het doorlopen van de voorgeschreven planologische procedures klopt de overheid bij u aan. Voor de...
28
NOV
2017
omgevingsrecht

35 jaar omgevingsrecht

In de afgelopen 35 jaar, sinds de oprichting van Asselbergs & Klinkhamer in 1982, is er veel veranderd in het recht. In het omgevingsrecht misschien nog wel meer dan in andere rechtsgebieden. In dit blog blikken we terug en de nemen we de nieuwe omgevingswet onder de loep....
24
NOV
2017
wijziging offerte en overeenkomst na gunning

Wijziging offerte en overeenkomst na gunning, mag dat?

Een woningstichting zet een opdracht uit om de houten kozijnen van 70 woningen te vervangen. De opdracht wordt, zoals vooraf gecommuniceerd, gegund aan de goedkoopste inschrijving. Vervolgens wijzigt de woningstichting haar offerte en overeenkomst nog na gunning. Mag dat...
01
NOV
2017
kamerverhuur

Is studentenhuisvesting mogelijk als slechts een huishouden is toegestaan?

In de rechtspraak is aangenomen dat kamerverhuur aan studenten niet mag als ter plaatse slechts één huishouden is toegestaan. Deze regel gaat echter niet in alle gevallen op. In het bestemmingsplan kan namelijk een andere regeling of definitie zijn opgenomen. Bestemmingsplan...
26
OKT
2017
knippen bouwvergunning omgevingswet

Knippen bouwvergunning komt terug in Omgevingswet

Vóór 2010 was het mogelijk om een bouwvergunning te knippen in een ruimtelijke, welstandstechnische fase en een bouwtechnische fase. Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is deze mogelijkheid vervallen, maar met de Omgevingswet komt dit systeem...
25
OKT
2017
bouwplan

Gemeenteraad vliegt uit de bocht bij bouwplan

Het is vaste praktijk dat een initiatiefnemer voor een bouwplan door de gemeente wordt geadviseerd om in een vroeg stadium omwonenden daarbij te betrekken. Maar wat nu als de initiatiefnemer dat niet wil? Of als de buurt – zoals zo vaak het geval is – tegen het initiatief...