Moet je bij co-ouderschap toch kinderalimentatie betalen?

15 mrt 2021 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

”Bij co-ouderschap hoef ik toch geen kinderalimentatie te betalen?!” Deze vraag wordt mij regelmatig gesteld. En vrijwel altijd reageert de vraagsteller verbaasd als ik antwoord dat die gedachte niet juist is. Want ook bij een co-ouderschapsregeling kan er sprake zijn van een verplichting om kinderalimentatie te betalen. In dit blog vertel ik meer over het betalen van alimentatie in combinatie met co-ouderschap.

Ik wil meer weten over familierecht

Verblijfsoverstijgende lasten kinderen bij co-ouderschap

Bij een co-ouderschapsregeling verblijven de kinderen (ongeveer) de helft van de tijd bij de ene ouder en de andere helft van de tijd bij de andere ouder na een scheiding. Veel ouders zijn van mening dat de kosten van de kinderen daardoor dus ook door de ouders worden gedeeld. Dat geldt weliswaar voor de kosten die samenhangen met het verblijf van de kinderen bij een ouder, zoals de kosten van eten en drinken, gas, water en licht en uitstapjes. Maar kinderen hebben ook kosten die niet samenhangen met het verblijf bij een ouder. Deze kosten noemen we de ‘verblijfsoverstijgende kosten’. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor sporten, hobby’s, kleding, zorgkosten en schoolkosten. De co-ouderschapsregeling zegt niets over de vraag welke ouder deze kosten draagt of hoe die kosten door de ouders worden verdeeld.

Uiteraard is het wel mogelijk om hierover afspraken te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een kinderrekening te nemen. De ouders spreken daarbij af dat de verblijfsoverstijgende kosten van deze en/of-rekening worden bekostigd en maken daarbij ook afspraken over ieders bijdrage op deze rekening. Maar niet alle ouders voelen voor een gezamenlijke rekening. Of soms lukt het niet om hierover afspraken te maken. In dat geval kunnen ouders afspreken dat een van hen alle verblijfsoverstijgende kosten draagt en de andere ouder hieraan bijdraagt in de vorm van kinderalimentatie. Of de rechtbank stelt op verzoek van een van de ouders de kinderalimentatie vast. Ook dan komen de verblijfsoverstijgende kosten voor rekening van de ouder die de kinderalimentatie ontvangt.

''Ook bij een co-ouderschapsregeling kan er sprake zijn van een verplichting om kinderalimentatie te betalen.''

Draagkracht ouders

Daarnaast suggereert de vraag dat een 50/50 verdeling van de kosten van de kinderen tussen de ouders altijd redelijk is. Maar dat is in veel gevallen niet zo. Er zit namelijk vaak een verschil in het inkomen van beide ouders en dus in ieders ruimte om bij te dragen in de kosten van de kinderen. We noemen dit ‘draagkracht’.

Uit de wet vloeit voort dat ouders in verhouding tot ieders draagkracht moeten bijdragen aan de kosten van de kinderen, en dus niet 50/50. Als de ene ouder dus een hogere draagkracht heeft dan de andere ouder, dan draagt die ouder meer dan 50% van de kosten van de kinderen.

Zorgkorting

Bij de berekening van de hoogte van de kinderalimentatie wordt uiteraard wel rekening gehouden met de co-ouderschapsregeling. Immers, in die regeling draagt de ouder die kinderalimentatie moet betalen al wel een deel van de kosten van de kinderen in natura, namelijk als de kinderen bij hem/haar verblijven. Die kosten zijn hoger dan als er sprake is van een beperktere contactregeling. 

Hoe werkt dit? Nadat aan de hand van ieders draagkracht (en de behoefte van de kinderen) is berekend welk aandeel de alimentatiebetaler in de kosten van de kinderen moet dragen, wordt van dit aandeel de zogenaamde zorgkorting afgetrokken. Dat is een percentage van de behoefte van de kinderen. Bij co-ouderschap wordt het maximale percentage van 35% van de behoefte gehanteerd. Het bedrag dat na aftrek van de zorgkorting resteert, is de kinderalimentatie die betaald moet worden. 

Vragen over co-ouderschap en alimentatie? 

Heeft u vragen over uw co-ouderschapsregeling of over de kinderalimentatie? De familierechtadvocaten van AK Advocaten helpen u graag!

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Eén reactie op “Moet je bij co-ouderschap toch kinderalimentatie betalen?”

  1. Goedenavond, mijn naam is Sira, ik ben moeder van twee kinderen van 13 en 8. De vader van de kinderen en ik hebben bijna een jaar de coudeschap, de situatie is als volgt: ik heb een salaris van 1100 euro per maand, de vader heeft een salaris van 2.200 per maand. De kinderen wonen twee weken per maand bij mij en twee weken per maand bij hun vader. We hebben in eerste instantie besloten dat ik, aangezien mijn inkomen lager is, alle kinderbijslag zou krijgen. Nu wil de vader zijn plannen wijzigen omdat hij zegt dat hij veel kosten heeft, en dat hij veel schulden heeft, en dat we daarom de kinderbijslag aantoonbaar moeten verdelen en dat hij minder moet betalen en niet 50% omdat zelfs als zijn inkomen hoger is, heeft hij meer uitgaven dan ik en heeft hij aan het eind van de maand geen geld meer! Het tellen van hoeveel de ouder moet betalen, kleding, school, sport, voor de kinderen, is dat door het inkomen te berekenen, of de dingen die iedereen elke maand verplicht moet betalen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.