Contracteren: voorkomen is beter dan genezen!

03 mrt 2021 Ondernemingsrecht Erik van Loon

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Zaken doen is risico’s nemen. En zaken doen is ook overeenkomsten sluiten. In veel gevallen wordt er tussen partijen wel een overeenkomst gesloten, maar wordt daar geen contract van opgemaakt. En als er wel een contract wordt opgemaakt, wordt lang niet altijd voldoende aandacht besteed aan de inhoud daarvan. Maar met een goed contract kun je veel problemen vóór zijn. Problemen die anders gemakkelijk leiden tot gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld over overeenkomsten die gesloten zijn, maar waarbij onduidelijk is wat voor overeenkomst het is, welke rechten en verplichtingen daaruit voortvloeien, of die verplichtingen wel correct zijn nagekomen, wat überhaupt de betekenis is van (soms onduidelijke) contractsbepalingen etc.. Zulke procedures zijn over het algemeen kostbaar en tijdrovend.  En zo’n procedure draagt over het algemeen niet positief bij aan de relatie tussen partijen. Alle reden dus om dat zoveel mogelijk te voorkomen! Hoe? Om te beginnen met een goed contract! 

Wat is een goed contract?

Met een contract regel je een relatie tussen 2 (of soms meer) partijen. Een goed contract is zodanig opgesteld dat het niet alleen voor de betrokken partijen, maar ook voor derden (bijvoorbeeld voor een rechter die later moet oordelen over een geschil) duidelijk is welke bedoeling de partijen hebben gehad toen ze de overeenkomst sloten. De inhoud van een contract zal per geval aardig kunnen variëren, maar over het algemeen geeft een goed contract weer:

  1. Welke partijen betrokken zijn;
  2. Wat de aard is van de overeenkomst;
  3. Wat de verplichtingen zijn van de een en van de ander;
  4. Welke tegenprestatie er verschuldigd is of wordt en wanneer en hoe deze wordt voldaan;
  5. Wat de looptijd is van de overeenkomst en of deze wel of niet tussentijds beëindigd kan worden;
  6. Of sprake is van bijkomende afspraken, zoals een beperking van aansprakelijkheid, geheimhouding of exclusiviteit; en
  7. Welke overige bepalingen van toepassing zijn, zoals welke rechter of arbiter oordeelt over geschillen en welk recht van toepassing is.

 

Contracten veranderen niet zomaar

De omstandigheden waaronder de overeenkomst werd gesloten kunnen veranderen. Net als de relatie tussen de partijen. Maar een contract verandert niet zomaar. Het contract kan een instrument zijn waarmee achteraf kan worden vastgesteld welke rechten en verplichtingen de partijen bij de overeenkomst hebben willen afspreken. En ook (bijvoorbeeld) wat de gevolgen zijn als die rechten niet kunnen worden uitgeoefend of de verplichtingen niet worden nageleefd.

Voorkom onduidelijkheid

Als wij u helpen bij het opstellen of beoordelen van een contract, streven we in ieder geval naar een duidelijke en volledige overeenkomst. Daarbij is het van belang welke positie u inneemt. Bent u opdrachtgever of opdrachtnemer, verkoper of koper, afnemer of leverancier? Verder is het van belang wat u beoogt met de afspraken die u wilt maken. Wat is úw doel? We kijken goed welke soort overeenkomst daar het best bij past. En tenslotte speelt de aanleiding voor de overeenkomst een rol. Waarom sluit u de overeenkomst? Waarom gaan de betrokken partijen specifiek met elkaar zaken doen? Pas als dat helder is, kan beoordeeld worden wat de inhoud van het contract zou moeten zijn. 

Het kan een hoop onduidelijkheid schelen als in ieder geval de hierboven vermelde punten in een contract zijn geregeld. Dat kan heel ingewikkeld zijn, als de situatie daar om vraagt. Maar in veel gevallen kan ook worden volstaan met een eenvoudig contract, waarvan de kosten om het op te laten stellen vaak in het niet vallen bij de kosten van een procedure als er een geschil ontstaat. De regelmaat waarmee de specialisten van AK contracten toetsen en opstellen zorgt er bovendien voor dat een contract over het algemeen snel kan worden getoetst of opgesteld. En sluit u heel geregeld dezelfde soort overeenkomsten, dan kunnen algemene voorwaarden een uitkomst bieden.

Balans tussen juridische risico’s en commerciële kansen

Als u onderneemt wilt u uiteindelijk een (liefst goede) boterham verdienen. Onduidelijkheid ten aanzien van rechten en verplichtingen kan ertoe leiden dat uw winstmarge kleiner wordt of zelfs negatief wordt. Alleen daarom al doet u er goed aan om die onduidelijkheid op een efficiënte manier zo veel mogelijk te voorkomen. De specialisten van AK begrijpen dat. Wij hebben ruime ervaring met het adviseren over overeenkomsten, mét oog voor de commerciële kant.

Ikzelf ben sinds 1 februari 2021 aan AK kantoor verbonden.  Naast advocaat ben ik eerder ook bedrijfsjurist geweest. Ik ben betrokken geweest bij de onderhandelingen over talrijke overeenkomsten en begrijp dat de balans gevonden moet worden tussen juridische risico’s en commerciële kansen. 

Staat u op het punt om onderhandelingen aan te gaan over een nieuwe of een te vernieuwen overeenkomst, of wilt u eens van gedachten wisselen over wat AK voor u en uw onderneming kan betekenen, neemt u dan vooral contact met mij of mijn collega’s op.

Contact opnemen

Over de blogger
Erik van Loon

Binnen het ondernemingsrecht heeft Erik twee duidelijke specialisaties: het faillissementsrecht en het rechtspersonen- & vennootschapsrecht. Het zijn voornamelijk ondernemers die vertrouwen op deze specialistische kennis van Erik.

Meer artikelen van Erik van Loon
Erik van Loon Ondernemingsrecht advocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.