Coronavirus: vertraging in de besluitvorming, wat nu?

20 mrt 2020 Ondernemingsrecht Renata Königel

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Het coronavirus raakt de bedrijfsvoering van bedrijven en overheden. Gemeente- en provinciehuizen zijn dicht en achterstanden lopen op. Wat kunt u doen als u een aanvraag hebt ingediend en het besluit uitblijft?

Bekijk ook onze pagina met de meest gestelde vragen over het coronavirus.

Lengte beslistermijn

Het bevoegd gezag moet binnen de beslistermijn op uw aanvraag besluiten. De lengte van de beslistermijn is afhankelijk van de procedure die op uw aanvraag van toepassing is, de reguliere of de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Hoofdregel is dat de reguliere procedure van toepassing is. De beslistermijn bedraagt dan 8 weken. Deze procedure geldt voor bijvoorbeeld de omgevingsvergunning bouwen, de aanlegvergunning en de omgevingsvergunning beperkte milieutoets. De beslistermijn start als uw aanvraag is ontvangen. De beslistermijn kan eenmaal met 6 weken worden verlengd, voordat deze is verstreken. Als u de aanvraag moet aanvullen, wordt de beslistermijn tijdelijk opgeschort.

Voor de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure is de beslistermijn 6 maanden. Deze procedure geldt voor bijvoorbeeld de milieuvergunning en bij afwijken van en opstellen van een bestemmingsplan.

Reguliere procedure: vergunning van rechtswege

Wat kunt te doen als niet tijdig op uw aanvraag is besloten? Bij de reguliere procedure wordt de vergunning van rechtswege verleend als niet tijdig op uw aanvraag is beslist.

De van rechtswege verleende vergunning moet binnen 2 weken bekend worden gemaakt. Als de vergunning niet bekend wordt gemaakt, geldt deze namelijk niet. Als het bevoegd gezag de vergunning niet bekend maakt, kunt u dat afdwingen door een schriftelijke ingebrekestelling. Het bevoegd gezag heeft dan 14 dagen om alsnog tot bekendmaking over te gaan. Gebeurt dat ook niet, dan worden dwangsommen verbeurd.

Uitgebreide procedure: dwangsommen wegens niet tijdig besluiten

Als de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, dan wordt de vergunning niet van rechtswege verleend als de beslistermijn is verstreken. Dat betekent echter niet dat u machteloos staat.

U kunt het bevoegd gezag in gebreke te stellen. Het bevoegd gezag heeft dan 14 dagen de tijd op uw aanvraag te besluiten. Gebeurt dat niet, dan worden dwangsommen verbeurd. Ook bestaat na het verstrijken van deze 14 dagen de mogelijkheid het besluit af te dwingen via de bestuursrechter.

Conclusie

Als door de coronacrisis niet tijdig op uw aanvraag wordt besloten, hebt u mogelijk een vergunning van rechtswege of kunt u het bevoegd gezag in gebreke stellen. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een kleine opening gelaten voor het bevoegd gezag. Op grond van artikel 4:15, lid 2 en onder c kan de beslistermijn worden opgeschort in een overmachtssituatie.

Of de coronacrisis zo’n overmachtssituatie is, is niet duidelijk. Daar zal de bestuursrechter een oordeel over moeten vellen. Duidelijk is wel, dat het bevoegd gezag u moet mededelen dat de beslistermijn wegens overmacht wordt opgeschort en wanneer u de vergunning kunt verwachten, artikel 4:15, lid 3 Awb. Gebeurt dat niet, dan blijft de reguliere beslistermijn van toepassing. Tot slot zij er nog op gewezen dat de vergunning van rechtswege onder de nieuwe Omgevingswet gaat verdwijnen.

Hebt u hulp nodig omdat niet tijdig op uw aanvraag is besloten, neem contact op. Wij helpen u graag verder.

Over de blogger
Renata Konigel

Renata heeft jarenlang als jurist bij verschillende Brabantse gemeenten gewerkt. Hierdoor heeft zij veel kennis van de gemeentelijke organisatie en regels. In 2013 heeft Renata de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Meer artikelen van Renata Konigel
Renata Königel-de Pijper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.