De aansprakelijkheid van VvE-bestuurders bij fraude

26 apr 2017 Vastgoedrecht Judith Vermeeren

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Niet zelden komen in de media en rechtspraak verhalen van frauderende bestuurders voorbij, waaronder (vrijwillige) VvE-bestuurders. Tegen hen kan niet alleen aangifte gedaan worden bij de politie. Zij kunnen tevens aansprakelijk gesteld worden voor de door hen veroorzaakte schade. Een korte toelichting hierop vindt u in dit blog.

Wat doen VvE-bestuurders?

Een VvE heeft één of meer bestuurders die tevens beheerder kunnen zijn. Het bestuur beheert de middelen van de vereniging en zorgt voor het uitvoeren van besluiten van de vergadering van eigenaars. Het splitsingsreglement kan de bevoegdheden van bestuurders uitbreiden en beperken. Daarnaast kan de vergadering bij besluit aanwijzingen geven aan het bestuur. Een bestuurder kan een buitenstaander zijn, zoals een professioneel VvE-beheerkantoor, maar ook een bewoner van het appartementencomplex.

Aansprakelijkheid bestuurder

Een bestuurder is verplicht zijn taak behoorlijk te vervullen. Indien hij in de vervulling van zijn taak tekort schiet, kan hij op grond van de wet aansprakelijk gehouden worden. Dit is het geval als hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Om te bepalen of sprake is van een ernstig verwijt, moet gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval. Of de bestuurder voor zijn bestuurswerk een vergoeding krijgt, is daarbij echter niet relevant. Vrijwillig betekent, ook in het VvE-recht, niet gevrijwaard. Wanneer een beheerder niet tevens bestuurder is, geldt voornoemde norm niet. De juridische verhouding tussen de VvE en de beheerder wordt dan beheerst door de overeenkomst tussen partijen. Bij aantoonbare fraude zal een en ander evenwel tot dezelfde conclusie leiden.

Sprake van een ernstig verwijt?

Ter illustratie bespreek ik een recent gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof te Den Bosch (ECLI:NL:GHDHA:2016:3814). Het ging daarbij om een bewoner van een appartementencomplex die optrad als bestuurder van de VvE. Hij diende diverse facturen ter betaling in bij het administratiekantoor van de VvE die nadien vals bleken. De betreffende leverancier herkende de facturen niet, het vermelde rekeningnummer klopte niet en de spullen bleken niet in het complex aanwezig. Het Hof oordeelde dat de bestuurder in kwestie een (zeer) ernstig verwijt gemaakt kon worden. Allereerst omdat hij op basis van het splitsingsreglement in combinatie met het huishoudelijk reglement slechts bevoegd was tot het geven van opdrachten ter bevordering van het onderhoud van de VvE tot een bedrag van € 2.500,00. De facturen waren echter hoger. Daarnaast omdat hij welbewust kosten ten laste van de VvE had gebracht, die niet daadwerkelijk ten behoeve van de VvE waren gemaakt. Hiermee had hij zijn bevoegdheid als bestuurder verregaand overschreden. Dat het administratiekantoor en de kascommissie kennelijk akkoord waren met de betaling van de facturen, dat hij ook als klusjesman voor de VvE fungeerde en dat zijn bestuurswerkzaamheden als vrijwilligerswerk konden worden aangemerkt, deden aan zijn aansprakelijkheid en zijn verplichting tot het betalen van schadevergoeding niets af.

Enkele aandachtspunten

Hoewel het in de praktijk wel eens voorkomt dat een bestuurder zich, bijvoorbeeld in verband met zijn jarenlange vrijwillige inzet, onaantastbaar waant, is dit juridisch uiteraard niet het geval. Om dergelijke situaties te voorkomen is het voeren van een adequate kascontrole belangrijk. Een bestuurder is in dit kader verplicht inlichtingen te verstrekken en inzage te geven in de administratie. Verder is het aanstellen van medebestuurders verstandig. Mocht het kwaad al geschied zijn, dan rest (aangifte en) aansprakelijkheidstelling. Ik adviseer u in dat kader graag. Fotocredits: hikdaigaku86 / Fotolia

Over de blogger
Judith Vermeeren

Judith maakt sinds 2007 deel uit van de sectie Vastgoed- en omgevingsrecht van AK Advocaten. Judith heeft zich gespecialiseerd in het huurrecht, appartementsrecht, bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Meer artikelen van Judith Vermeeren
Judith Vermeeren vastgoedrecht advocaat

Eén reactie op “De aansprakelijkheid van VvE-bestuurders bij fraude”

  1. Geachte mw Vermeeren,
    Als bewoner van een appartement, ben ik slachtoffer geworden van fraude gepleegd door de bestuurder van de Vve samen met verzekeringen. De inmiddels ex-bestuurder had geld nodig om de kosten voor splitsing-akten van de bewoners te betalen, omdat zij wist dat de bewoners daar nooit toe bereid zouden zijn geweest! Zij heeft het verzekeringsgeld geïncasseerd en de leiding genomen over het herstel van de woning, terwijl in het geheel daar niet mee akkoord wilden gaan (er is o.a. diefstal gepleegd en grove behandeling)!
    De akten zijn doorgevoerd m.b.v. advocaten en notarissen, die zich ook niet bepaald netjes hebben gedragen. dit is begin januari geschied en heb intussen melding gemaakt bij de orde van advocaten, maar ik ben bang, dat ik niet gehoord ga worden! Klépierre is een zo grote speler en daar heeft de bestuurder zich door laten beschermen. De bewoners hebben zelf de kosten gedragen voor de akten, maar zij heeft het doen voorkomen alsof Klépierre , die kosten voor z’n rekening heeft genomen. Zij heeft dat geld € 40.000,- verkregen door ons te laten geloven, dat het geldnodige was voor het opknappen van de woning en dat is pertinent niet het geval. Zij heeft dat geld verdeeld tussen de inboedel, opstal en zichzelf en daarmee iedereen in de flat misleid!!!
    In het appartement wordt ik niet geloofd, omdat men niet het hele verhaal kent.
    Misschien kunt u uitkomst bieden?!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.