De aansprakelijkheid van VvE-bestuurders bij fraude - Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

De aansprakelijkheid van VvE-bestuurders bij fraude

26 apr 2017 Vastgoed- en omgevingsrecht Judith Vermeeren

Niet zelden komen in de media en rechtspraak verhalen van frauderende bestuurders voorbij, waaronder (vrijwillige) VvE-bestuurders. Tegen hen kan niet alleen aangifte gedaan worden bij de politie. Zij kunnen tevens aansprakelijk gesteld worden voor de door hen veroorzaakte schade. Een korte toelichting hierop vindt u in dit blog.

Wat doen VvE-bestuurders?

Een VvE heeft één of meer bestuurders die tevens beheerder kunnen zijn. Het bestuur beheert de middelen van de vereniging en zorgt voor het uitvoeren van besluiten van de vergadering van eigenaars. Het splitsingsreglement kan de bevoegdheden van bestuurders uitbreiden en beperken. Daarnaast kan de vergadering bij besluit aanwijzingen geven aan het bestuur. Een bestuurder kan een buitenstaander zijn, zoals een professioneel VvE-beheerkantoor, maar ook een bewoner van het appartementencomplex.

Aansprakelijkheid bestuurder

Een bestuurder is verplicht zijn taak behoorlijk te vervullen. Indien hij in de vervulling van zijn taak tekort schiet, kan hij op grond van de wet aansprakelijk gehouden worden. Dit is het geval als hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Om te bepalen of sprake is van een ernstig verwijt, moet gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval. Of de bestuurder voor zijn bestuurswerk een vergoeding krijgt, is daarbij echter niet relevant. Vrijwillig betekent, ook in het VvE-recht, niet gevrijwaard. Wanneer een beheerder niet tevens bestuurder is, geldt voornoemde norm niet. De juridische verhouding tussen de VvE en de beheerder wordt dan beheerst door de overeenkomst tussen partijen. Bij aantoonbare fraude zal een en ander evenwel tot dezelfde conclusie leiden.

Sprake van een ernstig verwijt?

Ter illustratie bespreek ik een recent gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof te Den Bosch (ECLI:NL:GHDHA:2016:3814). Het ging daarbij om een bewoner van een appartementencomplex die optrad als bestuurder van de VvE. Hij diende diverse facturen ter betaling in bij het administratiekantoor van de VvE die nadien vals bleken. De betreffende leverancier herkende de facturen niet, het vermelde rekeningnummer klopte niet en de spullen bleken niet in het complex aanwezig. Het Hof oordeelde dat de bestuurder in kwestie een (zeer) ernstig verwijt gemaakt kon worden. Allereerst omdat hij op basis van het splitsingsreglement in combinatie met het huishoudelijk reglement slechts bevoegd was tot het geven van opdrachten ter bevordering van het onderhoud van de VvE tot een bedrag van € 2.500,00. De facturen waren echter hoger. Daarnaast omdat hij welbewust kosten ten laste van de VvE had gebracht, die niet daadwerkelijk ten behoeve van de VvE waren gemaakt. Hiermee had hij zijn bevoegdheid als bestuurder verregaand overschreden. Dat het administratiekantoor en de kascommissie kennelijk akkoord waren met de betaling van de facturen, dat hij ook als klusjesman voor de VvE fungeerde en dat zijn bestuurswerkzaamheden als vrijwilligerswerk konden worden aangemerkt, deden aan zijn aansprakelijkheid en zijn verplichting tot het betalen van schadevergoeding niets af.

Enkele aandachtspunten

Hoewel het in de praktijk wel eens voorkomt dat een bestuurder zich, bijvoorbeeld in verband met zijn jarenlange vrijwillige inzet, onaantastbaar waant, is dit juridisch uiteraard niet het geval. Om dergelijke situaties te voorkomen is het voeren van een adequate kascontrole belangrijk. Een bestuurder is in dit kader verplicht inlichtingen te verstrekken en inzage te geven in de administratie. Verder is het aanstellen van medebestuurders verstandig. Mocht het kwaad al geschied zijn, dan rest (aangifte en) aansprakelijkheidstelling. Ik adviseer u in dat kader graag. Fotocredits: hikdaigaku86 / Fotolia

Over de blogger
Judith Vermeeren

Judith werkt sinds 2007 bij Asselbergs & Klinkhamer, waar zij deel uitmaakt van de sectie Vastgoedrecht. Voordat zij in de advocatuur startte deed zij ervaring op bij de rechtbank Rotterdam. Judith is gespecialiseerd in het civiel vastgoedrecht.

Meer artikelen van Judith Vermeeren
Judith Vermeeren

3 reacties op “De aansprakelijkheid van VvE-bestuurders bij fraude”

 1. Geachte mevrouw/heer,

  Al geruime tijd worstelen wij met Verhagen Concept VVE te Vlaardingen over ongespecificeerde rekeningen, waarbij dhr Verhagen zelf aangeeft dat wij geen recht hebben op specificaties van deze rekeningen.

  Het huis ondergaat momenteel een funderingsherstel, waarbij de gemeente Schiedam betrokken is.

  Een bouwbedrijf BVL Bouwadvies te Numansdorp, aannemer is ook hierbij betrokken met ongespecificeerde rekeningen.

  Herhaaldelijk aangedrongen op gespecificeerde rekeningen, die categorisch worden geweigerd.

  Ook zei Verhagen dat we geen contact met de andere leden van de VvE mochten hebben.

  De toonaard van Verhagen tijdens laatste telefonisch gesprek was intimiderend.

  Hopende dat u hiermee iets kan, verblijf ik,

  Hoogachtend 

  H.J. Zwaneveld

 2. Geachte Dhr/Mevr,

  Kun je een VvE aansprakelijk stellen wegens enorme achterstallig onderhoud aan een app complex? Ondanks herhaalde berichten naar de voorzitter etc word er niets gedaan.

  mvg S Martina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *