De eKantonrechter: digitale droom of te mooi om waar te zijn?

12 aug 2014 Vastgoedrecht Judith Vermeeren

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
De rechtspraak gaat met zijn tijd mee. Sinds kort is het mogelijk om een procedure bij de eKantonrechter te voeren. De naam zegt het al: een procedure bij de eKantonrechter is een (nagenoeg volledig) digitale procedure. Alles behalve de zitting verloopt digitaal en … snel! Een droom die werkelijkheid wordt? Deze nieuwe wijze van procederen is (voorlopig) alleen bestemd voor relatief eenvoudige zaken welke – grof gezegd – reeds onder de bevoegdheid van de “gewone” kantonrechter vallen. Bijvoorbeeld: huurzaken, arbeidszaken en incasso’s tot een bedrag van € 25.000,00. Niet alle zaken komen dus voor een procedure bij de eKantonrechter in aanmerking. Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen voeren van een procedure bij de eKantonrechter is dat beide partijen hiervoor kiezen. Partijen moeten ook afstand doen van eventueel hoger beroep.

Het verloop van de procedure

De procedure bij de eKantonrechter is in een aantal fasen te verdelen:
  1. Digitale aanvraag verzoeker;
  2. Beoordeling rechter of zaak zich voor eKantonrechter leent;
  3. Na toelating bevestiging verzoek en betaling griffierecht;
  4. Nadere toelichting standpunten partijen (inclusief eventuele tegenvordering verweerder)
  5. Zitting (tenzij partijen hiervan afstand doen)
  6. Uitspraak
Meer informatie over het verloop van de procedure is hier te vinden.

Voor- en nadelen eKantonrechter

Het grootste voordeel van procederen bij de eKantonrechter is de snelheid. Binnen acht weken na indiening van de definitieve aanvraag (zie hierboven punt 3) mag het vonnis worden verwacht. Dat is relatief snel. De eKantonrechter baseert zijn oordeel op feiten en omstandigheden die tijdens de procedure voldoende aannemelijk zijn geworden. Uitvoerige bewijsopdrachten zijn niet aan de orde. Dit kan juist ook als een nadeel worden beschouwd. Wanneer de eKantonrechter immers een bepaalde stelling onvoldoende aannemelijk acht, kan dat tot afwijzing van de vordering leiden, hetgeen in een later stadium niet meer kan worden recht gezet. Hoger beroep van een uitspraak van de eKantonrechter is zoals gezegd niet mogelijk.

Procedurekosten bij de eKantonrechter

De kosten van een procedure bij de eKantonrechter zijn waarschijnlijk ongeveer gelijk aan de kosten van een “gewone” procedure bij de kantonrechter. De te betalen griffierechten zijn in ieder geval exact gelijk. Verder bestaat bij de gewone kantonrechter ook de mogelijkheid om in persoon (zonder advocaat) te procederen. Toch zien we vaak dat partijen voorkeur geven aan bijstand door een advocaat. Gezien het wegvallen van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen uitspraken van de eKantonrechter lijkt het mij extra van belang om goed beslagen ten ijs te komen. De enige directe besparing betreft het wegvallen van de betekeningskosten van een dagvaarding.  Die meevaller is echter beperkt.

Dromen zijn bedrog

Ongeduldig als ik ben, dacht ik op het eerste gezicht dat de procedure bij de eKantonrechter dé uitkomst zou zijn. Kijk ik naar de voorwaarden om hiervoor  in aanmerking te komen, dan betwijfel ik of hiervan veel gebruik zal worden gemaakt. In mijn praktijk zie ik ieder geval weinig geschikte zaken. Wellicht dat partijen bij wetenschap van de snelle procesmogelijkheid eerder geneigd zijn zich gezamenlijk tot de eKantonrechter te wenden. De toekomst zal het leren. Wilt u weten of uw zaak in aanmerking komt voor behandeling door de eKantonrechter? Neemt u dan gerust contact op met één van de advocaten van AK.

Over de blogger
Judith Vermeeren

Judith maakt sinds 2007 deel uit van de sectie Vastgoed- en omgevingsrecht van AK Advocaten. Judith heeft zich gespecialiseerd in het huurrecht, appartementsrecht, bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Meer artikelen van Judith Vermeeren
Judith Vermeeren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.