FJR 2014, 68 De juridische implicaties van ectogenese voor het toekomstige kind en zijn ouders Heerkens FJR 2014/68 R. Heerkens, ‘De juridische implicaties van ectogenese voor het toekomstige kind en zijn ouders’, FJR 2014/68, afl. 11, p. 292-297.