De onderneming bij echtscheiding

20 jan 2016 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Bij iedere scheiding moeten de nodige zaken geregeld worden. Er moeten regelingen worden getroffen voor de kinderen, maar ook voor allerlei financiële gevolgen van de scheiding, zoals op het gebied van alimentatie, vermogen en pensioenrechten. Indien een van de partners een eigen onderneming heeft, dan is de onderneming nog een aanvullend onderdeel van de echtscheiding. De onderneming speelt namelijk bij vrijwel alle gevolgen van de scheiding een belangrijke rol en hierover kan een eindeloze discussie gevoerd worden door de scheidende partners.

Waarde onderneming

Als de echtgenoten in gemeenschap van goederen getrouwd zijn,  zal de waarde van de onderneming dan wel van de aandelen verdeeld moeten worden. Echter, ook als er sprake is van huwelijkse voorwaarden, kan een van de echtgenoten recht hebben op een deel van de waarde van de onderneming of de aandelen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden. Er zijn echter een aantal verschillende manieren om de waarde van de onderneming te bepalen, die allemaal tot een andere uitkomst leiden. Een greep uit het assortiment: er kan bijvoorbeeld alleen rekening gehouden worden met de waarde die uit de jaarcijfers volgt, eventueel opgehoogd met stille reserves of er kan ook rekening worden gehouden met de toekomstig te verwachten winsten en/of geldstromen van de onderneming. Het is duidelijk dat iedere methode tot een volstrekt andere uitkomst en dus vordering van een van de echtgenoten leidt.

Pensioenrechten

In de onderneming kan ook een pensioenvoorziening opgebouwd zijn, er is dan pensioen in eigen beheer opgebouwd. De niet-ondernemende echtgenoot heeft in veel gevallen recht op een deel van dit pensioen en kan daarbij eisen dat de onderneming dat deel van het pensioen afstort bij een pensioenverzekeraar.  Er moet dan eerst wel berekend worden op welk bedrag de niet-ondernemende echtgenoot recht heeft en welk bedrag dus afgestort moet worden. Daarnaast moet goed bekeken worden of de onderneming dat bedrag wel kan afstorten, zonder dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar wordt gebracht. Ook hierover kan grote discussie ontstaan, al is het maar vanwege het feit dat de pensioenvoorziening in de onderneming vaak veel lager is dan de commerciële waarde van pensioentoezeggingen door de B.V. zoals die uit de pensioenbrief blijken.

Alimentatie

Verder speelt de onderneming ook een belangrijke rol bij de vaststelling van de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie. Voor de vaststelling van de alimentatie is enerzijds van belang welk inkomen uit de onderneming tot het uiteengaan genoten is. Hierbij is niet alleen het loon of de winst relevant, maar ook de privé onttrekkingen en dividenduitkeringen. Anderzijds is het toekomstige inkomen na scheiding relevant. Is dit gelijk aan het inkomen voor scheiding? In het verleden behaalde resultaten bieden echter geen garantie voor in de toekomst. Mogelijk kan van de ondernemer verwacht worden dat hij meer inkomsten laat uitkeren of is het juist niet meer verantwoord om het oude inkomen nog langer uit te keren? En wat is de invloed van de mogelijke verplichting tot pensioenafstorting en verdeling van de waarde van de onderneming op het toekomstige inkomen en andersom?

Fiscale aspecten

Tot slot moet bij al deze aspecten ook steeds rekening worden gehouden met de mogelijke fiscale consequenties van de regelingen. Zo kan het belangrijk zijn om de aandelen binnen 2 jaar na de start van de echtscheidingsprocedure te verdelen, omdat dit dan nog belastingvrij kan. Er moet dan weer wel rekening worden gehouden met het feit dat de partner aan wie de aandelen worden toebedeeld in de toekomst een hogere belasting verschuldigd kan zijn bij bijvoorbeeld verkoop van de aandelen. Ook de regelingen omtrent de alimentatie en pensioenrechten kunnen fiscale consequenties hebben. Deskundige begeleiding bij een echtscheiding waarin een onderneming is betrokken is dus geen overbodige luxe. Een te hoge alimentatie, afstortingsverplichting, vordering vanwege de verdeling van de waarde of een combinatie hiervan, kan immers funest zijn voor de levensvatbaarheid van de onderneming, zeker als dit ook gepaard gaat met onverwachte fiscale heffingen. In dat geval kan tijdens de scheiding, soms onbedoeld, de kip met de gouden eieren worden geslacht en dit kan voor beide ex-partners vervelende gevolgen hebben. De familierechtadvocaten van AK Advocaten hebben ruime ervaring met ondernemingen bij scheiding. Bovendien hebben wij een goed netwerk van adviseurs, zoals accountants, fiscalisten en pensioendeskundigen. Zo kunnen wij op ieder moment de benodigde aanvullende expertise invliegen. Fotocredits: Fotolia | weerapat2003    

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.