De Staat aansprakelijk voor rechterlijke dwaling?

12 mei 2014 Ondernemingsrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
In een eerdere blog liet ik mijn gedachten gaan over een proceskostenveroordeling ten laste van de Staat als in een hogere instantie blijkt dat een lagere rechter een evidente fout heeft gemaakt. In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad een verzoek daartoe afgewezen. Niet verrassend, want de Staat was zelf geen partij in die procedure. Toch was de casus in die zaak schrijnend. Door een bedrijf was het faillissement van een privé persoon aangevraagd. De rechtbank wees de vordering af en het bedrijf ging in hoger beroep. Na de mondelinge behandeling van het beroep kwamen partijen tot een schikking. Een dag voor de geplande uitspraak vroegen beide partijen aan het Hof om geen uitspraak te doen en de zaak tegen de privé persoon als ingetrokken te beschouwen. Dat bericht werd onjuist behandeld en de volgende dag werd het faillissement van de privé persoon uitgesproken. Ik werd tot curator benoemd. Er volgde een ongekend staaltje bureaucratie: het Hof erkende onmiddellijk dat het oordeel niet uitgesproken had mogen worden en dat men dus een fout had gemaakt . Het oordeel simpel "doorscheuren" was er echter volgens het Hof niet bij: de persoon moest maar in cassatie bij de Hoge Raad..... De uitkomst laat zich raden: het faillissement werd door de Hoge Raad vernietigd. De gefailleerde was inmiddels wel € 6000,00 armer aan een dure cassatie advocaat en faillissementskosten.

Kosten verhalen op de Staat

Naar mijn mening moeten deze kosten op de Staat kunnen worden verhaald. In strafzaken is het al gebruikelijk dat bij onterechte detentie een schadevergoeding wordt uitgekeerd. Naar mijn mening moet dat ook kunnen bij evidente civielrechtelijke rechterlijke dwalingen/fouten. Rechtspraak is voor een deel een monopolie van de Staat: een meer theoretische en filosofische beschouwing à la Montesquieu over de scheiding der machten laat ik hier maar even achterwege. Bij het uitoefenen van die rechtsprekende taak geldt naar mijn mening een zorgvuldigheidsnorm. Als die norm zo overduidelijk wordt geschonden als in de onderhavige kwestie, dan dient die schade bij de overheid te liggen en niet bij de justitiabele. Hoe de Staat daar zelf over denkt zullen we weten als de rekening daar heen gaat. To be continued dus!

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Eén reactie op “De Staat aansprakelijk voor rechterlijke dwaling?”

  1. Een schrijnend voorbeeld van voortbouwende rechterlijke dwaling in civilibus: de ”aandelen”lease affaire. Uitgelegd in minder dan 45 minuten.
    https://www.youtube.com/watch?v=TP4DktreZO4

    Hoe circa 98% van de gedupeerden werden afgeserveerd met een kwijtschelding voor onbewezen en onaannemelijke restschulden en manipulatie rondom de ”zorgplichtschending”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.