De denktank overlijdensschade; wat is het doel?

07 okt 2014 Letselschaderecht Ine Dilven

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Als iemand overlijdt, betekent dit iets voor het gezin of de familie waartoe de overledene behoorde. De nabestaanden merken dit niet alleen op financieel gebied door bijvoorbeeld het wegvallen van het inkomen van de overledene. Het wegvallen van een geliefde zorgt ook voor een verlies op het gebied van verzorgende taken. U kunt hierbij denken aan een moeder die overlijdt. De opvoedkundige en verzorgende taken voor bijvoorbeeld kinderen dienen dan door de achtergebleven ouder te worden opgevangen. Dit brengt vaak ook weer kosten met zich mee. De overlijdensschade is in Nederland wettelijk geregeld in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek.

De berekening van een overlijdensschade is een lijdensweg

De wijze waarop een overlijdensschade wordt berekend, is niet uit te leggen aan nabestaanden. Er wordt gerekend met een zeer verouderde methode; de uitgangspunten zijn niet meer van deze tijd. Zo ligt bijvoorbeeld de Amsterdamse schaal uit 1917 nog ten grondslag aan een onderdeel van de huidige rekenmethode. Deze Amsterdamse schaal is gebaseerd op het aantal aardappels dat ieder gezinslid consumeerde. Dit soort achterhaalde methoden maakt de berekening van een overlijdensschade vaak een lijdensweg. Een lijdensweg waar de nabestaanden van de overledene slachtoffer van zijn. De ingewikkeldheid van de berekening leidt vaak tot onsmakelijke en ook langdurige discussies tussen de aansprakelijke verzekeraar en de belangenbehartiger van de nabestaanden.

Denktank Overlijdensschade

Bij de rekenmethode die op dit moment nog wordt gebruikt, dienen nabestaanden veel documenten aan te leveren en vragen te beantwoorden. Vragen waar nabestaanden op dat moment niet op zitten te wachten. Een berekening van een overlijdensschade is thans een moeizaam proces. Het voorgaande is dan ook de reden dat een aantal partijen de Denktank Overlijdensschade hebben opgezet. In deze denktank zijn zowel belangenbehartigers van slachtoffers als verzekeraars partij. Echter ook rekenkundigen, universitair docenten, De Letselschade Raad en een rechter zijn aangesloten bij de Denktank Overlijdensschade.

Doel Denktank

De bedoeling van de Denktank Overlijdensschade is dat er een model komt teneinde op een eenvoudigere manier de overlijdensschade vast te stellen. De denktank heeft een rekenmethode ontwikkeld, die beter aansluit bij de wensen van de betrokken partijen en beter past bij de verwachtingen die nabestaanden mogen hebben. De methode waarvoor nu gekozen is sluit veel meer aan bij de realiteit van elke dag waar de nabestaanden mee te maken hebben. De Letselschade Raad heeft het initiatief omarmd en is momenteel druk doende om een Richtlijn Overlijdensschade op te stellen die aansluit bij de notitie van de Denktank Overlijdensschade. Mijn collega, Jolanda Broeders, is lid van de Werkgroep Normering van De Letselschade Raad en is daar derhalve nauw bij betrokken. Uiteraard houden we u via de blogs van ons kantoor op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

Over de blogger
Ine Dilven

Ine werkt sinds 2002 bij AK advocaten. Ze begon op de sectie ondernemingsrecht, waar ze veel heeft geprocedeerd en onderhandelingservaring heeft opgedaan. Ook hield Ine zich toen al bezig met het aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht.

Meer artikelen van Ine Dilven
Ine Dilven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.