Disclaimer

AK Advocaten is de handelsnaam van AK BV KvK 20143631. Door AK Advocaten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie die uitsluitend bestemd is voor geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, is openbaarmaking, verspreiding en/of vermenigvuldiging van dit bericht, verboden. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het bericht vervolgens van uw systeem te verwijderen. Veilige en foutvrije verzending van e-mails kan niet worden gewaarborgd. Berichten kunnen bijvoorbeeld worden onderschept, beschadigd, vernietigd of vertraagd, verloren gaan, een deel van hun inhoud verliezen of met een virus worden geïnfecteerd. AK BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in dit bericht, enig deel van dit bericht, of in de bijlagen, die het gevolg zijn van de elektronische verzending. Vraag ons indien nodig om een afdruk van het oorspronkelijke bericht voor verificatie van de inhoud.