Doorrijden na een ongeval: een misdrijf?

28 aug 2018 Verkeersstrafrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Het door- of wegrijden na betrokkenheid bij een verkeersongeval waarbij schade, letsel of dood van een ander het gevolg is geweest, is strafbaar. Toch lijkt het erop alsof deze bepaling in de Wegenverkeerswet (WvW) steeds vaker wordt overtreden. Artikel 7 WvW staat daardoor vaak in het middelpunt van de belangstelling.

Waarom is doorrijden na een ongeval strafbaar?

Het strafbaar stellen van het doorrijden na een ongeval is nodig gebleken, omdat verkeersdeelnemers zich niet in alle gevallen uit fatsoen melden. Met het strafbaar stellen probeert de wetgever het mogelijk te maken dat zo spoedig mogelijk hulp kan worden verleend na een verkeersongeval en de betrokkenen na een ongeval in staat worden gesteld de veroorzaker aansprakelijk te stellen voor geleden schade.

Wanneer is er sprake van betrokkenheid bij een ongeval?

Van de betrokkenheid bij een verkeersongeval is sprake wanneer het voertuig rechtstreeks bij een verkeersongeval is betrokken. Meestal gaat het hier om de bestuurder van een voertuig en/of andere verkeersdeelnemers, maar in theorie is het ook mogelijk dat de bestuurder van een geparkeerde auto bij een verkeersongeval betrokken is. Een passagier die geen bestuurder is, valt niet onder het wetsartikel.

Misdrijf

Wanneer iemand zich schuldig maakt aan dit feit is sprake van een zware overtreding. De overtreder maakt zich schuldig aan een misdrijf.

Wanneer is er geen sprake van strafbaarheid?

De verkeersdeelnemer heeft aan zijn wettelijke verplichting voldaan als de overtreder of iemand anders namens hem op de plaats van het ongeval in voldoende mate de gelegenheid heeft geboden zijn identiteit vast te stellen (inclusief het kenteken van de auto). Uiteraard is vervolging voor de rol van de verkeersdeelnemer bij het ongeval dan nog wel mogelijk. Indien de verkeersdeelnemer niet direct op de plaats van het ongeval gelegenheid heeft geboden de identiteit van zichzelf en van het motorrijtuig kenbaar te maken, bestaat nog de kans hierop terug te komen. Wanneer de overtreder zich binnen 12 uur na het verkeersongeval uit eigen beweging meldt bij de politie en zijn identiteit en die van het voertuig kenbaar maakt, wordt aan hem geen straf opgelegd. Deze uitzondering geldt alleen wanneer sprake is van vrijwillige melding, voor zover de verdachte niet al voor die tijd weet dat de politie hem zoekt.

Zware straffen

In het land roept het doorrijden na een ongeval vaak zeer negatieve reacties op. Dat het hier gaat om een ernstig feit blijkt ook uit de mogelijke straffen die door de rechter kunnen worden opgelegd bij overtreding. De overtreder kan bestraft worden met:
  1. een gevangenisstraf van maximaal 3 maanden en/of
  2. een geldboete van de derde categorie (€ 8.300,00) en/of
  3. een ontzegging van de rijbevoegdheid voor maximaal 5 jaar.
Gaat een overtreder opnieuw in de fout, dan is hij recidivist en kan zelfs een rijontzegging worden opgelegd voor de duur van 10 jaar. Natuurlijk zijn dit maximum straffen die in de praktijk niet vaak worden opgelegd.

Praktijk

In de praktijk geeft een richtlijn aan dat bijvoorbeeld het doorrijden na een ongeval met letsel die het overlijden van het slachtoffer als gevolg heeft, bestraft zou moeten worden met een taakstraf van 90 uur en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 60 maanden.

Grote pakkans

Verkeersdeelnemers beseffen zich vaak niet welke ernstige gevolgen overtreding kan hebben. De pakkans is de laatste jaren enorm toegenomen. Met name door de grote hoeveelheid camera’s die op diverse wegen zijn gericht. De doorrijder ziet zich vervolgens achteraf vaak geconfronteerd met:
  1. een strafblad,
  2. een relatief hoge straf en
  3. veel aandacht in de media.
De impact is dan ook fors. Berouw komt ook hier vaak na de zonde. Fotocredits: Giorgio Pulcini / Adobe Stock

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.