Schending “level playing field” bij aanbesteding

02 feb 2015 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Aloyisius Stichting heeft een aanbestedingsprocedure gehouden. Bij de beoordeling van de inschrijvingen van een aantal inschrijvers werd beoordeeld op basis van prijs en kwaliteit, onderverdeeld in een aantal subgunningscriteria met wegingsfactor. Een van de onderdelen was het geven van een presentatie en interviews. De aanbestedende dienst heeft bij een aantal inschrijvingen geen interviews meer afgenomen, omdat de afstand tot de nummer 1 zo groot was dat de nummer 1 alleen ingehaald kon worden als deze bij de presentatie en interviews nul punten zou halen. De aanbestedende dienst achtte dat onmogelijk althans niet realistisch. Een van de inschrijvers vond dat de aanbestedende dienst de andere inschrijvingen ten onrechte niet had beoordeeld en startte een kort geding, omdat zij van mening was dat -ook al achtte de aanbestedende dienst de kansen nihil- er theoretisch nog een kans was om nummer 1 te worden. De rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld in lijn met het ‘Succhi di Frutta’- arrest van het Europese Hof dat de aanbestedende dienst deze inschrijver ten onrechte niet had geïnterviewd en had laten presenteren. Hoewel de kans om te winnen klein was, had de aanbestedende dienst de inschrijver wel deze kans moeten gunnen. Daarmee was de zaak nog niet afgedaan, want de rechtbank oordeelde ook dat deze fout van de aanbestedende dienst niet meer hersteld kon worden. De inschrijvers kenden elkaars scores en het alsnog een presentatie en interview afnemen zou leiden tot een verstoring van het ‘level playing field’. Anders gezegd het verstoort de eerlijkheid van het aanbestedingsspel. Consequentie hiervan was dat er heraanbesteding moest plaatsvinden, waarbij alle inschrijvers in beginsel weer gelijke kansen zouden hebben. Moraal van het verhaal is dat bij beoordeling van emvi-scores goed gekeken moet worden naar procedurele aspecten en de consequenties van het afwijken van procedures. De omstandigheden van het geval zullen van belang zijn en daarbij vooral is van belang of inschrijvingen volledig los of in relatie tot elkaar worden beoordeeld. Zeker in het laatste geval is het voor de aanbestedende dienst oppassen geblazen.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.