Een sportongeval, risico van het spel?

01 okt 2013 Letselschaderecht Suzanne van Reedt Dortland

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Via diverse media worden we bewust gemaakt van het feit dat sporten gezond is. Tijdens het sporten kan echter gemakkelijk letsel ontstaan. Veel van deze blessures behoren tot het normale risico dat de betreffende sport met zich meebrengt, maar wanneer is het een risico van het spel en wanneer gaat het te ver? Er zijn sportongevallen waarbij meer aan de hand is. Het gaat hierbij om ongevallen die zijn veroorzaakt door toedoen van een ander. Een voorbeeld: een doorgebroken voetbalspits die willens en wetens onderuit wordt geschopt. Dit zijn vaak lastige zaken. Het is niet altijd duidelijk wie er aansprakelijk is voor het sportongeval. Dit hangt met name samen met de vraag of het onsportieve gedrag ook valt aan te merken als onrechtmatig gedrag.

Niet vaak onrechtmatig gedrag

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is er minder snel sprake van een onrechtmatige handeling van een deelnemer aan een sport of spel indien aan een andere deelnemer door die handeling letsel is toegebracht dan wanneer die gedraging niet tijdens de sportbeoefening zou hebben plaatsgevonden. De reden daarvan is dat deelnemers aan sport en spel tot op zekere hoogte bedacht moeten zijn op gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen van een ander. Als gevolg hiervan is er dus ook minder snel recht op een schadevergoeding voor het slachtoffer van een sportongeval.

Wanneer dan wel?

Uit verschillende uitspraken blijkt wel dat er sneller sprake is van onrechtmatig handelen bij een sportongeval als de volgende gedragingen zich voordoen:
  • opzettelijk, met grove roekeloosheid of met grove schuld handelen;
  • in grove strijd met de spelregels handelen;
  • onvoorziene gedragingen waartoe het spel niet uitlokt;
  • in strijd met de tuchtregels handelen van de vereniging.
Of er iemand aansprakelijk is voor het letsel als gevolg van een ongeval tijdens sport en spel hangt helemaal af van de omstandigheden van het concrete geval.

Advies bij sportongeval

Mijn advies is om na een sportongeval zoveel mogelijk informatie te verzamelen (gegevens getuigen, foto’s plaats van het ongeval) en vervolgens ons kantoor te vragen te adviseren of het zinvol is de wederpartij aansprakelijk te stellen.

Over de blogger
Suzanne van Reedt Dortland

Suzanne werkt sinds 2012 bij AK Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder in letsel- en overlijdensschade.

Meer artikelen van Suzanne van Reedt Dortland
Suzanne van Reedt Dortland letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.