Spelen eerder gedane schenkingen een rol bij de verdeling van een erfenis?

26 okt 2021 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Wanneer je weleens schenkingen van jouw ouders hebt ontvangen, kan het zo zijn dat deze schenkingen invloed hebben op de omvang van jouw (toekomstige) erfdeel. Of dat daadwerkelijk het geval is, zal voor iedere schenking apart moeten worden nagegaan. Ik zal dit aan de hand van een voorbeeld uitleggen in dit blog.

Voorbeeld uit de praktijk

Vader is inmiddels al 30 jaar overleden en zijn nalatenschap is al lang afgewikkeld. Na het overlijden van vader heeft moeder aan 3 van haar 4 kinderen een mooi bedrag geschonken. Zo heeft Anna in 1999 € 100.000 gekregen, Peter in 2002 € 100.000 en Dirk in 2005 € 100.000. Marie is het enige kind dat geen schenking van haar moeder heeft mogen ontvangen. Wanneer moeder in 2021 overlijdt, bedraagt haar nalatenschap in totaal € 600.000. Moeder had geen testament laten opstellen en dus zijn alle 4 de kinderen gelijkwaardige erfgenamen. Bij het doen van de schenkingen aan Anna, Peter en Dirk heeft moeder niet gezegd of en zo ja op welke manier de schenkingen onderdeel zouden zijn van haar (toekomstige) nalatenschap. Hoe pakt in deze situatie de verdeling van de nalatenschap van moeder uit?

Tot 1 januari 2003 was het zo dat alle schenkingen aan kinderen (en (achter)kleinkinderen) in de verdeling van de erfenis betrokken moesten worden, maar vanaf 2003 zijn de regels veranderd. Een schenking wordt sindsdien niet langer gezien als voorschot op de erfenis en hoeft dus niet langer in de verdeling van de nalatenschap betrokken te worden. Feit blijft echter wel dat iemand zelf uitdrukkelijk kan bepalen dat dit toch nog moet gebeuren.

Als we dan terugkijken naar het gezin van 4 kinderen en de nalatenschap van moeder betekent dit het volgende: Anna en Peter moeten hun schenking inbrengen in de nalatenschap en Dirk niet. De nalatenschap wordt dus fictief verhoogd naar € 800.000. Dit bedrag moet vervolgens onder de 4 kinderen verdeeld worden. Ieder kind heeft dus recht op € 200.000. Anna en Pieter hebben eerder al € 100.000 ontvangen en krijgen dus nog ‘maar’ ieder € 100.000. Dirk en Marie ontvangen ieder € 200.000 uit de nalatenschap. Dirk heeft dus een groot voordeel, omdat hij zijn na 2003 ontvangen schenking niet hoefde in te brengen.

Vragen?

Bij het afwikkelen van een nalatenschap komt veel kijken! Hulp inschakelen is erg verstandig. Wil je meer weten over schenkingen en nalatenschappen of heb je naar aanleiding van het voorgaande vragen? Neem dan nu contact met mij of één van mijn collega’s van de sectie familierecht op. Wij staan voor je klaar en helpen je graag.

Neem contact op

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.