Eerste hulp bij arbeidsongeschiktheid

17 feb 2017 Arbeidsrecht Frans van Meer

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
‘Ziekte en re-integratie draaien vaker uit op conflict met werkgever’ kopte NU.nl onlangs. Volgens de website is het aantal arbeidsrechtelijke zaken rond ziekte en re-integratie opvallend toegenomen in 2016. Het artikel leek mij een goede aanleiding om eens op een rij te zetten aan welke regels je je als werkgever moet houden op het moment dat een werknemer zich ziek meldt. Wat mag je als werkgever wel en niet vragen? Welke stappen zet je in het re-integratietraject en wat doe je als een werknemer zich niet houdt aan controle- of re-integratieverplichtingen?

Ziekmelding: wat vraag je wel en wat vraag je niet?

Heeft een werknemer last van migraine of heeft hij griep dan zal hij dat bij zijn ziekmelding waarschijnlijk uit zichzelf doorgeven. Maar er kan ook sprake zijn van klachten die de werknemer liever voor zichzelf houdt en daarom niet meldt. Als werkgever mag je dan niet vragen wat de werknemer mankeert. Wel mag je de werknemer vragen hoe lang de ziekte vermoedelijk gaat duren. Ook mag je vragen naar lopende werkzaamheden en afspraken. Verder mag je vragen naar het (verpleeg)adres en het telefoonnummer waarop de werknemer bereikbaar is.

Verzuimreglement

Als werkgever mag je regels stellen waaraan zieke werknemers zich moeten houden. Deze kunnen worden vastgelegd in een verzuimreglement. Een reglement kan regels bevatten over het tijdstip en de wijze van ziekmelding. Ook kan in een reglement worden bepaald dat een zieke werknemer op bepaalde tijdstippen thuis moet zijn, zodat de Arbodienst of bedrijfsarts kan bellen of langskomen.

Inschakelen Arbodienst

Meldt een werknemer zich ziek met griepklachten of migraine? Of is er sprake van ander kort ziekteverzuim dan hoeft de Arbodienst niet direct te worden ingeschakeld. Dit kan anders zijn als een werknemer zich vaak ziek meldt of de werkgever twijfelt aan de juistheid van een ziekmelding. In zo’n geval wil je als werkgever kunnen controleren of je werknemer wel echt ziek is. Je mag de ziekmelding laten controleren door de Arbodienst of de bedrijfsarts. Als de klachten ernstig zijn of valt te verwachten dat een werknemer lang ziek zal blijven, moet de ziekmelding binnen een week bij de Arbodienst of bedrijfsarts worden gemeld.

Werknemer weigert controle door de Arbodienst/bedrijfsarts

Je mag van een zieke werknemer verwachten dat hij naar het spreekuur van de Arbodienst of bedrijfsarts komt, mits dat mogelijk is. Een zieke werknemer moet de Arbodienst of bedrijfsarts informatie geven over zijn ziekte. De Arbodienst of bedrijfsarts moet immers kunnen controleren of de werknemer wel écht ziek is. Medische informatie mag niet aan de werkgever worden doorgegeven. Er mag alleen informatie worden gegeven die nodig is om te beoordelen of er loon moet worden doorbetaald en te beoordelen wat er moet worden gedaan in het kader van re-integratie. Weigert een werknemer controle door de Arbodienst of bedrijfsarts? Dan kan het loon van de werknemer worden opgeschort. Dit houdt in dat de loonbetaling wordt stopgezet tot het moment dat de werknemer zich bij de Arbodienst of bedrijfsarts meldt om te laten controleren of er sprake is van ziekte. Let op: zodra de werknemer zich heeft gemeld en de Arbodienst heeft geoordeeld dat de werknemer ziek is moet het loon (met terugwerkende kracht vanaf het moment van opschorting) worden betaald. Voordat het loon wordt opgeschort, moet de werknemer voor de opschorting worden gewaarschuwd. Waarschuw er in de brief ook voor dat als de werknemer niet echt ziek blijkt te zijn, het recht op het ‘opgeschorte loon’ vervalt. In dat geval heeft de werknemer niet gewerkt en is er – zoals de wet zegt – geen sprake van een oorzaak die voor rekening van de werkgever komt.

Volg de aanwijzingen van de Arbodienst of bedrijfsarts

Oordeelt de Arbodienst of de bedrijfsarts dat je werknemer ziek is? Dan is het van belang om in samenspraak met de Arbodienst of bedrijfsarts de regels van de Wet Poortwachter te volgen en op tijd de nodige acties te ondernemen. Maak op tijd een probleemanalyse en een plan van aanpak. Volg het afgesproken re-integratieplan en stuur dat bij waar nodig. Betrek de zieke werknemer daar zoveel mogelijk bij. Op die manier voorkom je dat je straks één van die werkgevers bent, die terugkomt in de statistieken van NU.nl. Bron afbeelding: fotolia/yahyaikiz

Over de blogger
Frans van Meer

Frans werkt sinds januari 2008 bij AK Advocaten. Hij houdt zich met name bezig met het Arbeidsrecht.

Meer artikelen van Frans van Meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.