‘Huisvesting van arbeidsmigranten en de Wet arbeidsmarkt in balans’ congres - Asselbergs & Klinkhamer advocaten

Asselbergs & Klinkhamer
gaat zorgvuldig met uw privacy om.

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn er om de website goed te laten functioneren en om statistieken te verzamelen aan de hand waarvan de website kan worden verbeterd.

Op 22 oktober aanstaande organiseert Asselbergs & Klinkhamer in Trivium in Etten-Leur het congres ‘Huisvesting van arbeidsmigranten en de Wet arbeidsmarkt in balans’. Tijdens deze middag zal Peter de Haan (specialist Vastgoedrecht) u meer vertellen over de problemen, kansen en mogelijkheden rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Na de pauze neemt Jeroen van Kollenburg (specialist Arbeidsrecht) u mee in de ingrijpende wijzigingen die op 1 januari 2020 in het arbeidsrecht van kracht worden. In dit interview vertellen zij u meer over deze middag.

Huisvesting van arbeidsmigranten

Peter: “De aanleiding voor het organiseren van dit congres ligt in een aantal grote huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten waar wij als A&K bij betrokken zijn geweest. De groep arbeidsmigranten in Nederland bestaat ongeveer uit 400.000 personen, voornamelijk afkomstig uit Oost-, Midden- en Zuid-Europa. Omdat zij bij aankomst in Nederland geen eigen netwerk hebben, probeert het bedrijfsleven huisvesting te regelen. Maar het beddentekort is enorm. En huisvestingsprojecten blijken in de praktijk ontzettend ingewikkeld om te realiseren. Zo zijn omwonenden en/of omliggende bedrijven vaak tegen de komst van een dergelijk project, maar ook gemeenten en provincies zijn niet altijd even enthousiast. Dit leidt tot grote problemen.

Tijdens het congres zal ik ingaan op hoe op een slimme manier de juiste vergunningen voor de huisvesting van arbeidsmigranten te verkrijgen zijn. Bij de huisvesting van arbeidsmigranten spelen er eigenlijk altijd twee juridische vragen: wanneer spreken we van wonen en wanneer is er sprake van logies? En in welke gevallen is tijdelijke of juist permanente huisvesting wenselijk? Deze vragen zal ik beantwoorden, waarbij ik ook zal ingaan op de consequenties van de verschillende uitkomsten.

Daarnaast leek het ons goed om tijdens het congres ook de Wet arbeidsmarkt in balans te behandelen, omdat er in het arbeidsrecht op korte termijn ingrijpende veranderingen aankomen.”

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Jeroen: “Vanaf 1 januari as. vinden er in het arbeidsrecht inderdaad nogal wat veranderingen plaats. In totaal komen er een stuk of 10 wijzigingen aan. Tijdens het congres zal ik ingaan op de gevolgen van de belangrijkste maatregelen. Zo wordt het ontslagrecht versoepeld, aangezien ontslag vanaf 2020 ook mogelijk wordt als er sprake is van een optelsom van omstandigheden.

Daarnaast wijzigen er verschillende regels rondom de transitievergoeding. Op dit moment hebben werknemers bijvoorbeeld pas recht op transitievergoeding na een dienstverband van twee jaar, maar vanaf 1 januari kunnen zij daar al vanaf de eerste dag van hun dienstverband aanspraak op maken. Aan de andere kant wordt de berekening van de transitievergoeding vanaf 1 januari vereenvoudigd. Daardoor zullen de bedragen, zeker bij langere dienstverbanden of oudere werknemers, veelal lager uitvallen.

Ander gunstig nieuws voor werkgevers is dat de ketenregeling weer wordt verruimd. Nemen zij werknemers juist in vaste dienst? Dan wordt de WW-premie voordeliger.

Nu starten we de middag natuurlijk met de lezing van Peter over arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten hebben binnen het arbeidsrecht geen uitgezonderde positie. De informatie die ik op het congres zal delen is daarom niet alleen ontzettend interessant voor ondernemingen die met arbeidsmigranten werken, maar ook voor andere bedrijven en organisaties. Ook zij krijgen namelijk met deze wijzigingen te maken.”

Het congres vangt op 13.30 uur aan. De middag wordt vanaf 16.30 uur afgesloten met een borrel. U kunt zich hier aanmelden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.