Innovatiewet strafvordering: afsplitsing ingewikkelde schadevorderingen - Asselbergs & Klinkhamer advocaten

Asselbergs & Klinkhamer
gaat zorgvuldig met uw privacy om.

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn er om de website goed te laten functioneren en om statistieken te verzamelen aan de hand waarvan de website kan worden verbeterd.

Een slachtoffer van een geweldsmisdrijf of zedendelict wordt meestal geconfronteerd met verschillende schadeposten. Een eenvoudige schadevergoedingsvordering kan door een slachtoffer in een strafproces worden ingediend met een voeging benadeelde partij. De strafrechter beoordeelt geen ingewikkelde vorderingen. Wil je als slachtoffer toch een ingewikkelde vordering indienen, dan moet je zelf een procedure bij de civiele rechter starten.

Nieuw wetsvoorstel zorgt mogelijk voor verandering

Dit gaat veranderen, althans als het aan de minister voor rechtsbescherming, Sander Dekker ligt. Op 19 juli 2019 is door minister Dekker een concept-wetsvoorstel ingediend, vooruitlopend op de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. In dit wetsvoorstel krijgt de strafrechter de mogelijkheid om ingewikkelde schadevergoedingsvorderingen van de strafzaken af te splitsen. Dit kan de strafrechter doen zonder de vordering inhoudelijk te bekijken, maar ook op verzoek van de officier van justitie, de verdachte en de benadeelde partij zelf. Doorverwijzing naar gespecialiseerde (straf)rechters in een meervoudige kamer gebeurt automatisch. Slachtoffers hoeven niet meer zelfstandig een procedure te starten.

Alleen maar voordelen?

De afsplitsing is beperkt tot vorderingen inzake gewelds- en zedenmisdrijven, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Een ingewikkelde vordering die betrekking heeft op een ander soort misdrijf valt hier dus niet onder.

Voorschotregeling mist echter in het wetsvoorstel

De Raad voor de rechtspraak is gevraagd advies uit te brengen over deze wijziging in het Wetboek van Strafvordering en geeft aan voorstander te zijn van een eenvoudige verwijzingsmogelijkheid. Wat echter niet in het voorstel is meegenomen is de voorschotregeling die slachtoffers in een strafprocedure wel hebben. De voorschotregeling houdt in dat wanneer een dader een toegekende schadevergoeding niet kan betalen, de staat dit aan het slachtoffer voorschiet.

Hulp nodig bij een vordering?

Voor de toekomst zul je dus een afweging moeten maken: kan ik mijn vor-dering eenvoudig houden en in de strafprocedure indienen of laat ik mijn ingewikkelde vordering doorverwijzen naar gespecialiseerde rechters? In het laatste geval loop je dus het risico dat het toegewezen bedrag niet door de dader wordt betaald. Wil je hier advies over? Neem gerust contact met ons op!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.