Spoedwet voor tijdelijke huurovereenkomsten verlengd! - Asselbergs & Klinkhamer advocaten

Asselbergs & Klinkhamer
gaat zorgvuldig met uw privacy om.

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn er om de website goed te laten functioneren en om statistieken te verzamelen aan de hand waarvan de website kan worden verbeterd.

Op 9 april 2020 berichtten wij u in een blog over de oplossing die de spoedwet voor tijdelijke huurovereenkomsten voor woonruimten biedt. Hiermee wordt voor huurders mogelijk gemaakt langer in de woonruimte te blijven en wordt een gedwongen verhuizing in de coronatijd voorkomen. Ook de verhuurder is bij de spoedwet gebaat, omdat deze in de coronatijd niet op zoek hoeft te gaan naar een nieuwe huurder. Met de spoedwet was het mogelijk om tijdelijke huurovereenkomsten, van maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen en van maximaal 5 jaar voor kamers, die aflopen in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020, tijdelijk te verlengen met maximaal 3 maanden. De verlenging was aanvankelijk mogelijk tot uiterlijk 1 september 2020. Op 26 juni 2020 heeft de Raad van State een advies gepubliceerd over de spoedwet. Wij nemen u hier graag in mee. Onderaan deze tekst vindt u het overzicht praktisch in een schema weergegeven.

Spoedwet verlengd

Inmiddels is bekend gemaakt dat de spoedwet wordt verlengd tot 1 november 2020. Voor huurders en verhuurders betekent dit concreet dat huurovereenkomsten voor woonruimten die eindigen tussen 1 april 2020 en 31 augustus 2020 maximaal tot 1 november 2020 kunnen worden verlengd.

Waarom zo belangrijk?

Zonder de tijdelijke verlenging uit de spoedwet is het niet mogelijk om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd tijdelijk te verlengen, althans niet zonder het tijdelijke karakter te verliezen. Zonder toepasbaarheid van de spoedwet heeft verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst tot gevolg dat de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zal gelden, met uitbreiding van de huurbescherming tot gevolg. Het is echter niet altijd wenselijk voor verhuurders om over te gaan tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Hierbij valt te denken aan een geplande sloop of renovatie of de verkoop van de huurwoning.

Einde van de huur in zicht?

Loopt de tijdelijke huurovereenkomst binnenkort af? Omwille van het bovenstaande adviseren wij u de (krappe) wettelijke termijnen in acht te nemen. Zowel de huurder als de verhuurder dient namelijk bij complicaties te bewijzen dat schriftelijk de correcte verzoeken en aanzeggingen zijn gedaan. In de rechtspraak zien we dat dit heel nauw luistert. Voor de huurder geldt bovendien dat deze tijdig een voorstel tot verlenging dient te doen. Voor de verhuurder geldt dat deze diens huurder moet informeren over de mogelijkheden van verlenging van de huurovereenkomst op grond van de spoedwet. Ook bij verlenging van de huurovereenkomst dient de verhuurder het einde opnieuw aan te zeggen.

Aan de hand van het bijgevoegde stroomschema is de positie van de huurder en de verhuurder in beeld gebracht.

Advies nodig?

Vanwege de vele formaliteiten en de krappe termijnen is het noodzakelijk dat u als huurder of als verhuurder alert handelt. Wenst u het mijnenveld van de spoedwet onder juiste begeleiding en advisering te betreden? Schroom dan niet om onze specialisten hiervoor te benaderen. Zij denken graag met u mee en zoeken voor u de mogelijkheden uit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.