Er is een boom op mijn auto gevallen, wat nu?!

24 feb 2015 Letselschaderecht Ferda van Benthem

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Laatst kreeg ik een zaak ter beoordeling over een omgevallen boom die terecht was gekomen op een auto. De auto had forse schade. De eigenaar van de auto claimde de schade bij de gemeente. De gemeente was echter niet bereid de schade te vergoeden. Aan mij werd gevraagd de kwestie te beoordelen. Was de gemeente aansprakelijk voor de schade aan de auto?

Aansprakelijkheid

Op de eigenaar van een boom rust een zorg- en onderhoudsverplichting. Van de eigenaar wordt verlangd dat hij alle maatregelen treft die van hem mogen worden verlangd om het risico op schade veroorzaakt door die boom te beperken. Vaak is de eigenaar een gemeente of provincie. Een eigenaar van een boom is niet altijd aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door die boom. Ook gezonde bomen en takken kunnen (bijvoorbeeld bij een storm) omvallen, afbreken of afscheuren en daardoor (letsel)schade veroorzaken. De eigenaar van de boom kan dan geen verwijt worden gemaakt. De eigenaar van de boom is slechts aansprakelijk als hem een verwijt kan worden gemaakt. Het verwijt kan zijn dat de eigenaar onvoldoende controles heeft verricht of maatregelen had moeten treffen maar dat niet of onvoldoende heeft gedaan.

Zorg- en onderhoudsverplichting

Waaruit bestaat die zorg- en onderhoudsverplichting uit? Daarop is geen standaard antwoord te geven. Er moeten in ieder geval regelmatig controles worden verricht en aan de hand van de uitkomst van die controles maatregelen worden getroffen. Hoe vaak die controles moeten worden verricht en welke maatregelen getroffen moeten worden hangt af van de specifieke situatie. Bomen die bijvoorbeeld op een drukke locatie staan waar de kans op (letsel)schade bij omvallen groot is, moeten strenger gecontroleerd worden dan bomen die ergens achteraf staan. Er zijn diverse methodes om de gezondheid en veiligheid van bomen te inspecteren, zoals bijvoorbeeld de Visual Tree Assessment.

Gerechtshof Den Haag

Op 20 januari 2015 heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan over de vraag of de gemeente Den Haag aansprakelijk is voor de schade aan een auto doordat een boom door de harde wind is omgewaaid en op een auto terecht is gekomen. Het Gerechtshof Den Haag stelt voorop dat niet kan worden uitgesloten dat bomen omwaaien. Op de eigenaar van een boom rust echter wel de verplichting om voldoende maatregelen te treffen om het risico op omwaaien te beperken. Daarbij zijn verschillende factoren van belang zoals de kans dat de boom omwaait, de kans dat daardoor (ernstige) schade ontstaat en de bezwaarlijkheid van het treffen van maatregelen. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde dat de gemeente niet in haar zorgplicht was tekortgeschoten. De controles die de gemeente had uitgevoerd waren voldoende.

Bewijs

In de zaak die ter beoordeling voor mij lag kon ik nog geen goede juridische beoordeling maken. Er was nog te weinig informatie beschikbaar over de controles die door de gemeente waren verricht. Het is aan de gemeente om deze informatie beschikbaar te stellen. De gemeente beschikt namelijk over die informatie. Ik ben benieuwd of de gemeente deze informatie zo maar zal vrijgeven. Het dringende verzoek is in ieder geval wel gedaan.

Over de blogger
Ferda van Benthem

Ferda is sinds 1990 advocaat letselschaderecht. Daarnaast is zij mediator. Ferda werkt vrijwel uitsluitend voor slachtoffers. Met haar 30 jaar ervaring is zij gepokt en gemazeld in de wereld van verzekeraars en rechtbanken.

Meer artikelen van Ferda van Benthem
ferda van benthem

Eén reactie op “Er is een boom op mijn auto gevallen, wat nu?!”

  1. Margot, de Wet openbaarheid van bestuur is van rechtswege van toepassing op ieder verzoek om informatie bij de overheid. Openbaarheid is de hoofdregel in het openbaar bestuur. Ik kan echt geen enkele uitzonderingsgrond uit de WOB verzinnen die hier van toepassing zou kunnen zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.